Suomalainen luottaa eniten palomieheen, poliitikkoon ei juurikaan

Suomalaiset luottavat eniten palomieheen ja apteekin työntekijään, selviää Valittujen Palojen ja Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen tutkimuksesta.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet luottavat myös lentäjiin, käsityöläisiin ja sairaanhoitajiin. Luottamuslistan kärjessä ovat myös poliisit ja lääkärit, joihin luottaa yli 90 prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen mukaan luottamus puhelinmyyjiin on kaikkein alhaisin ja toisena häntäpäässä ovat poliitikot. Poliitikkoihin luottaa vain 10 prosenttia vastaajista, puhelinmyyjiin ainoastaan kuusi prosenttia. Myös sijoitusneuvojat, automyyjät ja ammattiyhdistysjohtajat kuuluvat viiden ammatin joukkoon, joihin luotetaan vähiten. Heihin luottaa noin neljännes vastaajista.

Kyselyyn vastasi noin 2 000 henkilöä Suomessa. Kyselyn otos poimittiin Valittujen Palojen tilaajarekisteristä, joten tulokset ovat vain suuntaa antavia.