Suomalainen luottaa poliisiin, muttei puolueisiin

Suomalaisten luottamus poliisiin ja puolustusvoimiin näyttää pysyneen vankkana. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa niihin ainakin melko paljon ja luottamus puolustusvoimiin on jopa kasvussa.

Myös oikeuslaitokseen, valtion virkamiehiin, puolueisiin, eduskuntaan, Euroopan unioniin ja kirkkoon luotetaan enemmän kuin aiemmin. Esimerkiksi tuomioistuimiin luottaa neljä viidestä suomalaisesta, kun vielä 2000-luvun alussa oikeuslaitokseen luottavien osuus oli noin kaksi kolmannesta.

Poliisin, puolustusvoimien ja oikeuslaitoksen lisäksi suomalaiset luottavat terveydenhuoltoon, Kelaan ja sosiaaliturvaan. Vähiten luotetaan puolueisiin, Euroopan unioniin ja lehdistöön. Esimerkiksi puolueisiin luottaa vain vajaa kolmannes mukana olleista. Luottamus suuryrityksiin on vähentynyt.

Tutkimus on osa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Oikeusolot 2009 -katsausta. Kyselyn aineisto on kerätty vuonna 2005. Edellinen aineisto oli vuodelta 2000.