Suomalaiset suojelevat ympäristöään

Suomalaiset elävät aiempaa ympäristöystävällisemmin. Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan etenkin jätteiden kierrätys on lisääntynyt selvästi. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan lähes joka toinen kotitalous lajittelee ruokajätteet erilliseen astiaan. Lajittelu on yleisempää yhden ja kahden hengen talouksissa kuin perhetalouksissa.

Autoilussa ja sähkön käytössä suomalaisilla on sen sijaan paljon petrattavaa. Esimerkiksi henkilöautoja käyttävien määrä on kasvanut. Eniten ajavat kaupunkien ympäryskunnissa asuvat perheet. Ekosähköä käytti toissa vuonna vain pari prosenttia suomalaisista.

Jätteiden lajittelua on helpottanut se, että asuinrakennusten läheisyyteen on tullut yhä enemmän eri materiaaleille tarkoitettuja jäteastioita. Ministeriöt muistuttavat, että biojätteen lajittelu on tärkeää, sillä kaatopaikalle joutunut biojäte tuottaa metaania, joka on haitallisimpia ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kaasuja.