Suomelle kanne pakolaisdirektiivistä

Suomi ei ole pannut toimeen EU-direktiiviä pakolaisten kohtelusta ajoissa ja on siksi saanut komissiolta asiasta kanteen. Direktiivi olisi pitänyt panna toimeen kansalliseen lainsäädäntöön jo syksyllä 2006, mutta Suomi ei ole tähän kyennyt.

Lainsäädäntöesitys direktiivin toimeenpanosta on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, joten asia poistunee päiväjärjestyksestä.

Direktiivi asettaa vähimmäisvaatimuksia sille, miten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä määritellään pakolaisiksi tai muuta suojelua tarvitseviksi henkilöiksi, ja miten heitä tulee suojella. Komissio on kovistellut Suomea aiheesta jo aiemmin.