Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon - katso kuvat

Kuopioon on myönnetty Suomen yhdeksäs kansallinen kaupunkipuisto, jota kaupunki haki viime keväänä. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka allekirjoitti puiston perustamispäätöksen maanantaina Kuopion kaupungintalolla.

Aloite Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta tehtiin ensimmäisen kerran jo 15 vuotta sitten. Pitkän suunnittelun jälkeen kokonaisuudeksi valikoitui 7 200 hehtaarin alue, joka on yhdistelmä Kallaveden saaristoluontoa, rakennusperintöä ja hoidettuja puistoalueita.

Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto täyttää hienosti verkostoon kuuluville kaupungeille asetetut kriteerit.

– Kuopion historia kaupankäynnin solmukohtana on osa kaupungin rikasta kulttuuriperintöä, jota voi aistia vielä tänäkin päivänä. Missään muussa kansallisessa kaupunkipuistossa ei ole myöskään sisämaan suurjärviluontoa ja -maisemaa samassa laajuudessa. Kuopio on varsin tervetullut täydennys kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon ja ansaitsee kiitokset tehdystä työstä, Pokka sanoi.

Valtaosa Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta, noin 6 900 hehtaaria, muodostuu Kallaveden saaristosta ja vesialueista. Näihin sisältyy niin Natura 2000 -alueita, rantojen suojelualueita kuin aiemmin perustettuja luonnonsuojelualueita.

Kansallinen kaupunkipuisto kattaa myös Kuopion sataman vanhoja rakennuksia sekä sataman ja kauppatorin välillä säilyneet puutalokorttelit ja niin sanotun rännikatuverkoston. Merkittäviä rakennuksia ovat muun muassa kaupungintalo, kauppahalli, evankelisluterilainen kirkko ja puukasarmit. Myös kulttuurihistoriallisesti merkittävät Minna Canthin ja J. V. Snellmanin Kuopion-kauden kotitalot ovat osa kansallista kaupunkipuistoa.

Hoidetuista puistoista keskeisimmät ovat Väinölänniemen kansanpuisto, Snellmaninpuisto sekä kasvillisuudeltaan monilajinen, Valkeisen uudispuisto.

Kuopion kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitsevat Puijon mäki ja luonnonsuojelualue on jätetty kaupunkipuiston rajauksen ulkopuolelle, jotta kansallisen kaupunkipuiston eheyden kriteeri pystyttiin täyttämään.

Kansallinen kaupunkipuisto on yksi väline toteuttaa kestävää kaupunkisuunnittelua.

Kansallisten kaupunkipuistojen tarkoituksena on säilyttää kaupunkiluontoa, puistoja ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena.

Ennen Kuopiota perustetut kansalliset kaupunkipuistomme ovat Forssassa, Hangossa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Porissa, Porvoossa ja Turussa. Verkostoa on tarkoitus täydentää vain muutamalla kaupungilla.