Ajoharjoitteluradasta valitus hallinto-oikeuteen - melu huolettaa

Suonenjoen Sarvilahteen tulossa olevan ajoharjoittelujääradan luvasta on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Jo aiemmin lupapäätöksestä oli tehty Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimus, jonka lautakunta hylkäsi kokouksessaan 16.6.
Valittajat olivat huolissaan ainakin radan aiheuttamasta melusta ja ympäristöhaitoista.
 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää vastineessaan, ettei radan voida katsoa aiheuttavan kohtuutuonta meluhaittaa, vaikka ajon äänet voivatkin kuulua kauas tasaisella järvialueella. Lisäksi lautakunta katsoo, että harjoitteluradan käytöstä ei aiheudu sellaisia pysyviä ympäristöhaittoja, jotka estäisivät lähialueen virkistyskäytön.

Asiasta kertoi ensi Yle Kuopio.