Tällaiset ihmiset menevät leipäjonoihin

Leipäjonoissa käyvät eläkeläiset, työttömät ja yksin asuvat.

Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön ruoka-apua koskevasta Kuka seisoo leipäjonossa? -tutkimuksesta. Tutkimus julkistettiin keskiviikkona.

Tutkimuksen ovat toimittaneet tutkija, VTM Maria Ohisalo ja sosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta.

 

Tutkimusta varten haastateltiin vajaat 3 500 leipäjonossa ollutta henkilöä eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen mukaan 38 prosenttia ruoka-apua tarvitsevista ihmisistä on eläkeläisiä. Saman verran ruoka-apua käyttävät työttömät.

Valtaosa haastatelluista ihmisistä oli yli 46-vuotiaita, yksin vuokralla asuvia Suomen kansalaisia. Suurimmalla osalla ei ole korkeakoulututkintoa.

Naiset (52 prosenttia vastaajista) käyttävät ruoka-apua hieman miehiä enemmän.

 

Suurin osa leipäjonoissa olevista ihmisistä saa jotain sosiaaliturvaetuutta.

Joka neljäs kertoi kuitenkin tarvitsevansa ruoka-apua, koska pakollisten menojen jälkeen käteen jää korkeintaan 100 euroa.

Joka viidennelle rahaa ei jää lainkaan.

Ruoka-apua käyttivät myös pienituloiset työssäkäyvät henkilöt, joiden talous on tiukalla.

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ruoka-apua tarvitsevien häpeän kokemusta.

Vanhemmat leipäjonoissa käyvät kokivat ruuan hakemisen nöyryyttävämmäksi kuin nuoremmat. Naiset ja maahanmuuttajat pitivät ruuan hakemista jonkin verran nöyryyttävämpänä kuin miehet ja Suomen kansalaiset.

Lisää aiheesta torstain Savon Sanomissa.