Tässä ovat työkyvyn neljä kerrosta

Työkykytalo on uusimpia ajatuksia suomalaisen työhyvinvoinnin edistämisessä. Se kokoaa yhteen kaikki keskeiset tekijät, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat sekä työkykyyn että työhyvinvointiin.

– Sain yhtenä yönä oivalluksen, että tämä pitää pukea konkreettiseksi. Työkykytalossa olemme konkretisoineet työkyvyn niin, että jokainen voi sen ymmärtää, Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Juhani Ilmarinen selvittää.

Ilmarinen kertoi aiheesta Työkyvyn edistäminen kuntouttavissa ja valmentavissa palveluissa -hankkeen koulutus- ja päätöstilaisuudessa Kuopiossa perjantaina.

Ideana on, että työkyky kuvataan talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista.

– Sokkelissa meillä on ihmisen terveys ja toimintakyky. Toinen kerros koostuu osaamisesta ja tietojen ja taitojen jatkuvasta päivittämisestä. Kolmannessa ovat arvot, asenteet ja motivaatio eli mitä mieltä omasta työstä ollaan.

– Kaikkien kerrosten pitää olla tasapainossa. Kuka jaksaisi tehdä työtä eläkeikään asti, jos kaikki kerrokset olisivat vinksallaan? Ilmarinen kysyy.

Taustalla on Teknologiateollisuuden vuonna 2011 käynnistämä työhyvinvointihanke, jonka tavoitteena on muun muassa yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työurien pidentäminen. Hanke jatkuu ensi kevääseen saakka, mutta myös tämän jälkeen hankkeen työkalut ja vertailutieto ovat mukaan tulleiden teknologia-alan yritysten käytössä.

 

Lue aiheesta lisää lauantain Savon Sanomista.