THL: Koululaisten uniongelmat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa

Koululaisten uniongelmat ja päiväväsymys ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tieto perustuu THL:n kouluterveyskyselyssä ja Maailman terveysjärjestö WHO:n koululaistutkimuksessa kerättyyn aikasarjaan vuosilta 1984-2011.

Etenkin yläasteella opiskelevien uniongelmat ovat yleistyneet. Vuonna 2009 jatkuvaa päiväväsyneisyyttä valitti noin 20 prosenttia tytöistä ja 10 prosenttia pojista. Jatkuvista unettomuusoireista kärsi 14-15 prosenttia yläasteen tytöistä ja 7-8 prosenttia pojista.

Uniongelmilla ja väsymyksellä on aiemmin todettu olevan yhteys heikentyneeseen koulumenestykseen. Nyt kävi ilmi, että jatkuvaa päiväväsymystä kokevat oppilaat jäävät yhä enemmän jälkeen virkeistä.