Talvivaaran jätevesipato vaarassa pettää

Talvivaaran käsittelemättömät jätevedet sisältävä Kortelammen pato-alue on vaarassa pettää. Kortelammen pato on viimeinen varoallas kaivosalueen sisäpuolella Vuoksen vesistön suunnassa.

Pato rakennettiin varoaltaaseen viime marraskuussa mahdollisten uusien kipsisakka-allasvuotojen varalle. Alueella ovat nyt myös alkuviikosta vuotaneet jätevedet.

Kainuun ely-keskuksen mukaan pato tehtiin hätätyönä nopeasti. Rakentamisen olosuhteet olivat vaikeat, aluksi oli vetistä ja loppuvaiheessa pakastui.

Moreeni saattoi osin jäätyä ja keväällä moreenin sulaessa se voi löysyttää padon rakennetta. Myös padon tiivistäminen on tehty liian vahvoilla kerroksilla. Jos padon rakenne pettää, käsittelemättömät jätevedet pääsevät Vuoksen vesistöön. Jätevedet sisältävät muun muassa sulfaatteja ja metalleja, mukaan lukien uraania.

Kainuun elyn mukaan uuden vuodon seurauksena myös padon kuivavara on liian pieni.

Pörssiviikko päättyi laskussa

Ilmarinen myi Talvivaara-osakkeet: Liikaa ongelmia