Talvivaaran päästöt näkyvät jo Syvärissä

Pohjois-Savon ely-keskus tiedottaa, että Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen jätevesikuormituksen aiheuttama suolapulssi on edennyt jo Syvärille.

Syvärin pohjoispään päällysvedessä sulfaattipitoisuus oli maaliskuun lopussa 25 mg/l. Syvemmällä pitoisuudet olivat pienemmät. Myös Syvärin alapuolisessa Lastukoskessa havaittiin sulfaattipitoisuuksia.

Havaitusta pitoisuustasosta ei ole odotettavissa haittavaikutuksia eliöstölle, mutta alueen luonnontilaiseen tasoon verrattuna mitatut arvot ovat korkeita, noin 5-10-kertaisia.

Erityisen selvästi Talvivaaran jätevesikuormituksen vaikutukset Pohjois-Savossa näkyivät Laakajärven syvänteissä tammi- ja helmikuun mittauksissa. Tarkempi syvyyssuuntainen vedenlaatukartoitus tehtiin Laakajärven suurimmasta syvänteestä Marjoniemen edustalta kaksi viikkoa sitten. Väkevöitynyttä vettä näkyi odotettua paksumpana kerroksena.

Pohjois-Savon ely-keskuksen suorittamat näytteenotot ovat valvontanäytteenottoja, ja pääasiallinen vesistövaikutusten seuranta toteutetaan Talvivaara Oyj:n kustantamana velvoitetarkkailuna. Pohjois-Savon puolella Talvivaaran velvoitetarkkailun havaintopaikkoja on Laakajärvessä, Kiltuanjärvessä, Nurmijoessa, Sälevässä ja Atronjoessa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.