Talvivaaran sulfaattivedet sekoittuneet Pohjois-Savossa

Talvivaaran kaivokselta Pohjois-Savon puolelle valuneet sulfaattipitoiset vedet ovat sekoittuneet normaalisti kevätkierron yhteydessä, ilmenee Pohjois-Savon ely-keskuksen mittauksista.

Keskuksen mukaan syvänteiden kannalta veden täyskierto on myönteinen asia, mutta lähiaikoina alapuolisten vesien sulfaattipitoisuudet ilmeisesti kohoavat väliaikaisesti.

Näytteitä otettiin toukokuun puolivälissä Laakajoella, Kiltuanjärvellä ja Nilsiän Lastukoskella. Laakajoella veden sulfaattipitoisuus oli kohonnut selvästi 82 milligrammaan litralta. Se oli seurausta yläpuolisen Laakajärven pinta- ja pohjavesien sekoittumisesta.

Kiltuanjärvellä veden pintakerroksen ja syvänteiden sulfaattipitoisuus oli tasaantunut 38–45 milligrammaan litralta. Lastukoskella pitoisuudet olivat 13 milligrammaa litralta eli hieman edellistä havaintokertaa korkeammat.

Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkosken mukaan ainakaan 38 milligramman sulfaattipitoisuudet eivät ilmeisesti ole vielä haitallisia eliöstölle.

Pohjois-Savon ely-keskus seuraa tilannetta kuukausittain. Pääasiallisen vesistövaikutusten seurannan hoitaa Talvivaara.