Tavoite: Kuopioon puolelle oppilaista oma tabletti tai kannettava

Kuopion kaupungin opetusjohtaja Leena Auvinen myöntää, että uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin vastaaminen vie oman aikansa.

Auvisen mukaan laitehankintojen lisäksi on parannettava ja lisättävä myös verkkojen toimintakapasiteettia. Suurin osa Kuopion peruskoulujen opettajista on jo saanut henkilökohtaisen laitteen.

Auvinen sanoo, että oppilaslaitteiden osalta tavoite on taata 50 prosentille oppilaista kaupungin tarjoama kannettava tai tabletti vuosien 2017 ja 2018 aikana, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 650 000 euron investointia.

– Osittain etenemme poistamalla kouluilta olemassa olevaa laitekantaa ja korvaamalla sitä uuden opetusteknologian mukaisilla hankinnoilla. Viime vuosien aikana olemme kasvattaneet resursointia tähän liki 200 000 eurolla vuodessa. Vuodelle 2017 lisäys on noin 300 000 euroa.

Auvisen mielestä perusopetuksessa olisi paineita valtionrahoituksen lisäämiseen. Valtionosuuksien lisäksi perusopetusta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kautta haettavalla hankerahoituksella ja avustuksilla.

– Tämä mahdollistaa rahan kohdentamisen tiettyihin kehitettäviin kohteisiin, mutta myös omarahoitusosuutta vaaditaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön peruskoulun uudistamisen kärkihanketta vetävä Sanna Vahtivuori-Hänninen sanoo, että OKM on menneinä vuosina tukenut koulujen tietokoneiden hankintaa. Nyt keskitytään enemmän opettajien osaamisen kehittämiseen ja vertaistuen mahdollistamiseen.

– Opettajien kouluttamiseen ja osaamiseen panostaminen on tehokkaampaa ja kestävämpi ratkaisu kuin välinehankintojen rahoittaminen. Siksi olemme tukeneet esimerkiksi tutoropettajien koulutusta ja toimintaa.

Vahtivuori-Hänninen sanoo, että laitehankinnat ovat opetuksen järjestäjien vastuulla. Hän lisää, että myös oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on mahdollista.

– Perusopetus on ilmaista, joten omia laitteita oppilailta ei voi edellyttää. Koululla tulee olla omia päätelaitteita. Jokaiselle oppilaalle ei tarvitse olla henkilökohtaista laitetta, vaan laitteita voidaan käyttää pareittain ja tiimeittäin.