Teiden kuopat rikkovat autoja – vain joka viides vahinko korvataan

Ely-keskus ei välttämättä maksa korvauksia, kun auton vanne rikkoutuu pyörän osuttua tielle ilmestyneeseen reikään.

Korvausten haku on keskitetty Lapin ely-keskukseen, joka sai viime vuonna 1 961 hakemusta. Määrä oli poikkeuksellisen suuri.

Ryhmäpäällikkö Marja-Lea Hallikaisen mukaan myönteisten päätösten osuus ja maksettujen korvausten määrä vaihtelee vuosittain.

– Vuosina 2013–2017 se on ollut keskimäärin 20 prosenttia ja noin 90 000 euroa.

Korvattavat vahingot ovat pääosin satoja euroja.

Esimerkiksi Pohjois-Savon ely-keskuksen toimialueella korvaukset ovat olleet keskimäärin 10 000 euroa ja Uudenmaan toimialueella 14 000 euroa.

Alueet eivät ole vertauskelpoisia keskenään.

– Korvattavia vahinkoja voi olla useita, mutta ne saattavat olla summiltaan pieniä. Tai voidaan korvata esimerkiksi yksi vahinko, joka on summaltaan suuri.

Noin puolessa tapauksista syynä on kuoppaan tai reikään ajaminen päällystetyllä tiellä, minkä vuoksi henkilöautojen rengas- ja vannevahingot ovat tyypillisimpiä.

Lapin ely-keskus noudattaa vahingonkorvauslakia.

– Pääsääntönä on, että aiheutuneet vahingot korvataan. Korvaamiseen liittyvää palautetta on tullut melko vähän, Hallikainen toteaa.

Korvausta hakiessa on osoitettava tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja.

– Hakemuksessa tulee lisäksi kuvata vahinkotapahtuma ja siitä aiheutuneet vahingot. Mukaan voi liittää valokuvia. Lapin ely-keskus tutkii tienpitäjän korvausvastuun jokaiselta tapaukselta erikseen.

Hän muistuttaa, että tienkäyttäjä voi saada korvausta vain silloin, jos tienhoito on ollut virheellistä, huolimatonta tai tienhoidon tehtäviä on laiminlyöty.

– Yksistään tien huono kunto ei oikeuta korvaukseen.

Pohjois-Savon ely-keskuksen yksikön päällikkö Vesa Partanen kertoo, ettei eri paikoissa sattuneita vahinkoja koota tilastoihin.

– Ne tulevat tiedoksi aluevastaaville, mutta esimerkiksi minulle ei.

Pohjois-Savon ely vastaa kolmen maakunnan alueesta, jossa on yli tuhat kilometriä huonokuntoisia päällysteitä.

Harvinaisen paha kelirikkoaika on oma lukunsa, mutta nämä osuudet on merkitty.

– Se edellyttää varovaista ajamista. Samoin päällystetiellä, jos siellä on merkit päällystevaurioista.

Näissä tapauksissa vastuuta siirtyy ratin ja penkin väliin.

– Silloin on aika pitkälle kuljettajan vika, jos ajaa liian kovaa ja monttu sattuu kohdalle. Tieliikennelain mukaan ajajan pitää sopeuttaa vauhtinsa.

Korvaus on mahdollista saada, jos urakoitsija ei ole korjannut tiedossaan olevaa isoa reikää määräaikaan mennessä.

Esimerkiksi pahoista päällystevaurioista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100 ympäri vuorokauden.

Toimenpidepyyntö välitetään heti urakoitsijalle, jonka pitää ryhtyä toimeen. Miehiä ja kalustoa ei välttämättä ole ongelmapaikan lähellä, koska alueurakat ovat laajoja.

– Voi mennä tunteja ennen kuin on monttu korjattu. Jos sitä ei ole korjattu päiviin tai viikkoihin, kyse on huolimattomuudesta.

Urakoitsijat syynäävät teiden kuntoa jatkuvasti.

– Reaaliajassa ei voi tietää, milloin missäkin on reikä. Viikoittain he niitä tarkastavat, mutta jos se tulee sillä välillä, eikä tule tietoon, silloin ei korvata.

Partasen mukaan reikiä ilmaantuu entistä enemmän eivätkä määrärahat riitä tienpitoon. Heikkokuntoisten vanhojen päällysteiden osuus kasvaa.

Pohjois-Savon ely-keskuksen vastuualue

Kolmen maakunnan tieverkko

Maanteiden kunnossapidosta vastaavana viranomaisena ovat alueelliset ely-keskukset, joille kuuluvat muun muassa tienhoito ja kunnossapito sekä liikennemerkit, valvonta ja rahoitus.

Pohjois-Savon ely-keskus vastaa teiden kunnossapidosta ja parantamisesta myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Hoidettavana on noin 16 000 kilometrin maantieverkko.

Sorateiden osuus on vajaa puolet eli 7 360 kilometriä.

Maanteiden lisäksi kevyen liikenteen väyliä on 780 kilometriä.

Lapin ely-keskuksen vahingonkorvauspalvelun tehtävänä on tienkäyttäjille maanteillä sattuneiden vahingonkorvaushakemusten käsittely.


Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.