Terveyskirjastoon tulossa henkilökohtaisempaa palvelua

Lääkäriseura Duodecimin kaikille avoin Terveyskirjasto tarjoaa tulevaisuudessa yhä henkilökohtaisempaa terveysneuvontaa. Palvelun käyttäjät saavat mahdollisuuden syöttää sinne myös omia henkilökohtaisia terveystietojaan ja saada niiden pohjalta yksilöllisiä hoitosuosituksia ja riskiarviointeja.

Palvelua kehitetään tähän suuntaan Sitran tuella ja viime vuonna tehdyn käyttäjätutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen mukaan noin neljännes Terveyskirjaston käyttäjistä ilmoitti kirjaston tietojen vähentäneen merkittävästi heidän tarvettaan ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Kyselyyn vastasi yli 8 600 suomalaista.

Terveyskirjastosta löytyy jo nykyisellään perustieto yleisimmistä terveyteen, oireisiin ja sairauksiin liittyvistä asioista. Se tarjoaa apua itsehoitoon, mutta sieltä voi tarpeen vaatiessa saada myös kehotuksen hakeutua terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Terveyskirjasto on avoin kaikille suomalaisille ainakin tämän vuoden loppuun saakka ja se löytyy osoitteesta www.terveyskirjasto.fi.