Tiedustelulaki palaa eduskunnan käsittelyyn

Tiedustelulakeihin liittyvän perustuslakimuutoksen käsittely jatkuu ensi viikolla eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.).

Sote-uudistuksen jalkoihin jääneen perustuslakimuutoksen käsittely jatkuu ensi tiistaina ja keskiviikkona asiantuntijakuulemisilla.

Vireillä olevan laajan tiedustelulakipaketin läpiviemiseksi perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin tarvitaan muutoksia.

Perustuslakimuutosta käsiteltiin valiokunnassa jo helmikuussa, mutta viime aikoina valiokunta on työskennellyt etupäässä sote- ja maakuntauudistuksen parissa.

Lapintien mukaan valiokunnan mietinnön valmistuminen asiasta menee todennäköisimmin syysistuntokauden puolelle.

– Kuulemme nyt asiantuntijoita ja katsomme sitten, miten pitkälle pääsemme ennen heinäkuuta, Lapintie sanoi STT:lle.

Kiireellisesti vai ei?

Perustuslakimuutoksen käsittelyn yhteydessä valiokunta pohtii kysymystä perustuslain muuttamisesta kiireellisesti eli vielä nyt istuvan eduskunnan aikana. Hallitus on suositellut lakimuutoksen tekemistä kiireellisesti Suomen turvallisuuteen vedoten.

Kiireelliseen säätämiseen tarvitaan eduskunnan 5/6 enemmistön tuki eli vahva kannatus myös oppositiosta. Suurin oppositiopuolue SDP on tässä suhteessa keskeisessä asemassa, sillä se pystyisi yksinään estämään lain säätämisen kiireellisenä.

Perustuslakivaliokunta ottaa kiireelliseen säätämiseen kantaa, mutta viime kädessä asiasta päättää eduskunnan täysistunto.

Lapintie ei halua arvioida valiokunnan kantaa kiireellisyyskysymykseen, mutta muistuttaa, että mahdollisesta perustuslakimuutoksesta täytyy olla selvyys ennen kuin perustuslakivaliokunta voi ottaa kantaa hallituksen lakiesityksiin sotilas- ja siviilitiedustelusta.

– Kun perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen esitysten perustuslainmukaisuutta, siitä voi aika loogisesti päätellä, että pitää tietää, minkälainen se perustuslain kohta on, mihin sitä hallituksen esitystä peilataan, Lapintie sanoo.

Tiedustelulakipaketin viisi palikkaa

Massiivisessa tiedustelulakikokonaisuudessa on viisi erillistä esitystä, joista neljä on hallituksen esityksiä ja viides on eduskunnan puhemiesneuvoston ehdotus:

– Esitys perustuslain muuttamiseksi. Perustuslakia on tarkoitus muuttaa siten, että luottamuksellisen viestin suojaa voitaisiin rajoittaa kansallisen turvallisuuden nimissä. Tarpeen paketin muiden elementtien läpiviemiseksi.

– Esitys laiksi sotilastiedustelusta eli Puolustusvoimien tiedustelutoiminnasta.

– Esitys siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi.

– Esitys tiedustelua koskevasta laillisuusvalvonnasta eli tiedusteluvaltuutetun viran perustamisesta.

– Puhemiesneuvoston ehdotus tiedustelua koskevasta parlamentaarisesta valvonnasta eli uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta.