Tiesitkö tätä? Taimenmäärät lasketaan tainnuttamalla kalat sähköllä

Konneveden koskissa järvitaimenkantaa on saatu kohennettua. Alueen kalastusta on rajoitettu, sallitut menetelmät on määritelty tarkasti ja pyyntikokoisen kalan sijaan istutuksissa on painotettu pienpoikasistutuksia. Istukkaina on käytetty yksivuotista poikasta, jolla on Rautalammin reitin geeniperimä.

Lisäksi koskia on entisöity uittojen jäljiltä alkuperäiseen tilaan. Tavoitetilana pidetään istutuksista luopumista ja luonnollisen lisääntymisen mahdollistamista.

Pohjois-Savon ely-keskuksen kalatalousasiantuntija Kari Kosunen sanoo jokien entisöintien tuottavan vaihtelevia tuloksia. Rautalammin reitiltä on jo löydetty luonnossa syntynyttä taimenta.

Taimenmääriä lasketaan sähkökalastuksella johtamalla jokeen virtaa. Taintuvat kalat nousevat pintaan ja ne päästetään vahingoittumattomina takaisin veteen laskennan jälkeen.

Koirajoella Tuusniemellä mahdollisista istutuksista päätetään sitten, kun kalojen määrästä on saatu selvyys.

– Nousuesteiden avaamisen jälkeen selvitämme sähkökalastusten avulla, paljonko joessa on taimenia, ja jos niitä ei löydy, harkitsemme mädin istuttamista. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä veden laatu on kunnostettavassa uomassa hyvä, kalabiologi Miika Sarpakunnas sanoo.

Koirajoki laskee Suvasveteen ja on siten osa Vuoksen vesistöä.