Toimittajat uskovat journalismin viihteellistymiseen

Suomalaiset toimittajat uskovat journalismin viihteellistyvän tulevaisuudessa vielä nykyisestä. Journalistiliiton ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa yli neljä viidesosaa vastaajista katsoo myös, että kaupalliset tavoitteet nousevat yhä useammin journalismissa etusijalle.

Toimittajat katsovat, että viihdeaineiston lisääntyminen heikentää kansalaisten halua vaikuttaa asioihin.

Tutkimukseen vastasi runsaat 600 Journalistiliiton jäsentä.