Tullin tehovalvonta johti 75 viinalastin veroharkintaan

Tulli on napannut sivuun 75 suurta viinalastia, joiden tuojat joutuvat mahdollisesti maksamaan juomistaan verot. Suurin sivuun otettu alkoholierä oli yli 1 600 litraa ja pienin 23 litraa.

Tiukentunut valvonta liittyy uuteen valmisteverolakiin, jonka myötä Tulli on jälkeenpäin kysellyt suurten viinalastien perään.

Toisesta EU-maasta saa tuoda alkoholia verovapaasti vain omaan käyttöön. Omaksi käytöksi katsotaan esimerkiksi alkoholin tuonti perheenjäsenille, sukujuhliin tai lahjaksi.

Tulli puhutteli heinä-lokakuussa reilut 3 400 matkustajaa ja teki noin 240 tarkastusta.

Suurin osa veroharkintaan siirretyistä tapauksista on vielä selvittelyssä. 15 tapauksessa jälkiverot on määrätty kannettavaksi ja kuudessa päätetty, ettei veroja peritä.