Tunnelmat Itä-Suomen hovioikeudessa: "Valtava helpotus"

–Tunnelma oli huojentunut ja helpottunut. Tämä on hieno uutinen raskaan vuoden jälkeen, kommentoi hovioikeudenneuvos Helena Lindgren hetkiä, kun Itä-Suomen hovioikeuden henkilökunta sai kuulla, että hovioikeus säilyy sittenkin Kuopiossa.

Videon välityksellä Helsingistä Kuopioon lähetettyä tiedotustilaisuutta seurasi nelisenkymmentä hovioikeuden työntekijää.

Jopa hovioikeuden pääkäsittelyt keskeytettiin tilaisuuden ajaksi.

Iloinen tunnelma jatkui myöhemmin kahvipöydän ääressä.

Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Olavi Snellman pitää järkevänä oikeusministerin linjausta luoda maahan laajoja oikeudenkäytön keskuksia.

–Onneksi myös hallinto-oikeus säilyy Kuopiossa.

Hovioikeuksien lakkauttamisista ja uusien perustamisista päättää viimekädessä eduskunta, tuomiopiireistä ja toimipaikoista sen sijaan oikeusministeri.

–Tulkitsen, että tämänpäiväinen ratkaisu on lopullinen, Snellman sanoo.

"Rohkea ratkaisu"

Kuopion hallinto-oikeuden päällikkö, ylituomari Veijo Tarukannel pitää kokonaisratkaisua onnistuneena.

- Ministeriä voi onnitella tulevaisuuteen tähtäävästä rohkeasta ratkaisusta.

Yhdistyvän hallinto-oikeuden sijoittamista Kuopioon puolsi se, että Kuopion hallinto-oikeus on asiamäärältään Kouvolan hallinto-oikeutta noin puolet suurempi. Kuopio sijaitsee myös maantieteellisesti yhdistyvän hallinto-oikeuden tuomiopiirin keskiössä.

Kuopion hallinto-oikeus on myös ratkaistujen asioiden määrän perusteella tuottavin hallinto-oikeus, jossa on tehty paljon kehittämistyötä.

- Luotimme koko ajan siihen, että työmme täällä kantaa hedelmää.

Tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä Kuopiossa toimiva hallinto-oikeus odottaa tilakysymyksen ratkaisua. Kouvolasta siirtyy Kuopioon noin tuhat juttua. Siirtyvän henkilöstön määrästä alkaa nyt neuvottelut. Kouvolan henkilöstövahvuus on ollut 30 ja Kuopion 45.

- Olemme valmiita etenemään nopeallakin aikataululla, Tarukannel toteaa.

Lisää aiheesta perjantain Savon Sanomissa.

Kansanedustaja Kouvolan Sanomissa: "Kuopio on hallituksen kummilapsi"

Keskustan itäsuomalaiset kansanedustajat: "Järki voitti!"

Hovi- ja hallinto-oikeus pysyvät Kuopiossa