Tunnistuskuvien julkaisusta hyötyä lennostolle

Puolustusvoimien ratkaisu julkaista tunnistuskuvat Suomen ilmatilaa loukanneista venäläiskoneista on hyvä niin kansalaisten kuin lennoston kannalta. Näin arvioi Karjalan lennoston komentaja, eversti Ossi Siven.

Venäläiskoneet oli kuvattu Karjalan lennoston Horneteista käsin.

– Lennostossa emme tee ratkaisua kuvien julkistamisessa. Toimintamme kannalta on kuitenkin hyvä, etteivät Hornetien yliäänilennotkaan ole vain kasvotonta jytinää. Näen hyvänä, että ihmisille on konkreettisesti näytetty, miksi operatiivisia tunnistuslentoja on tehty.

– Kuvien julkaisu on mielestäni hyvä, konkreettinen tapa kertoa toiminnastamme, joka voi muuten herättää kansalaisissa turhaakin huolta.

Koko ketju toimii

Sivenin mukaan viime vuosina vilkastunut venäläisliikenne Euroopan ilmatilassa on toisaalta osoittanut, että Suomen ilmatilan valvonta kokonaisuudessaan toimii niin kuin pitääkin tiedustelujärjestelmästä ilmatilannekuvaan ja tarvittaessa operatiivisiin lentoihin.

– Suomen lähiympäristössä on riittänyt mullistuksia jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen ja Baltian maiden itsenäistyminen lisäsivät huomattavasti ilmaliikennettä. Suomi on osoittanut turvaavansa ilmatilansa ja sitä on kunnioitettu.

– Vuosina 2004–2005 ilmatilaloukkauksia oli myös paljon. Sitä taustaa vasten ei ole yllättävää, että nytkin on välillä vilkkaampia jaksoja.

Muutosten vuodet

Siven jää lennoston komentajan tehtävistä eläkkeelle tämän kuun lopussa. Hänen komentajakaudellaan Karjalan lennostosta tuli Ilmavoimien suurin joukko-osasto niin henkilöstö- kuin hävittäjämäärältään. Myös Rissalassa palvelevien varusmiesten määrää nostettiin huomattavasti.

– Aika on ollut työntäyteinen. Henkilöstömäärä on lisääntynyt, mutta niin on kaikkien työmääräkin. Tässä vaiheessa voi jo arvioida, että uusittu organisaatio on todettu toimivaksi.

Hävittäjien keskittäminen Siilinjärvellä ja Rovaniemelle on Sivenistä toiminut hyvin.

– Lennostojen harjoitusolosuhteet ovat hyvät. Meidän ei tarvitse hukata lentotunteja pitkiin siirtymiin.

Etelän media on ihmetellyt, eikö Rissalasta ole liian pitkä matka rajoille. Siven muistuttaa lennostojen turvaavan koko Suomea. Turvattavia rajoja riittää rutkasti muuallakin kuin Helsingin edustalla.

– Organisaatiouudistus toi säästöjä niin, että lentotoimintaa voi olla nyt 1,5-kertaisesti siihen, mikä sen määrä huonoimmillaan säästövuosina oli.

– Suurin osa lentämisestä on koulutusta. Kun päivystystoiminnassa tulee operatiivisia tehtäviä, jokainen lento on taistelunjohtajalle, lentäjille ja mekaanikoille varmasti jännittävä ja kiinnostava; ilon ja kunnian aihe, Siven sanoo.

 

 

Fakta: 30 vuotta sotilaslentämistä

Eversti Ossi Siven jää tämän kuun lopussa 52-vuotiaana reserviin. Karjalan lennoston komentajana aloittaa syyskuusta eversti Jari Mikkonen.

Siven aloitti Karjalan lennoston komentajana 2012. Sitä ennen hän toimi Ilmavoimien esikunnassa operaatiopäällikkönä, Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Karjalan lennoston esikuntapäällikkönä ja Pääjohtokeskuksen päällikkönä.

Siven on lentänyt Ilmavoimissa työuransa eli noin 30 vuotta. Lentäjän urastaan hän sanoo olevansa Puolustusvoimille erityisen kiitollinen.

Puolustusvoimissa hän sanoo arvostavansa myös muun muassa johtajakoulutusta ja kansainvälistä verkostoitumista.

Puolustusvoimauudistus: Saaristokaupunki houkutteli muuttamaan