Tuomio: Osastonhoitaja haukkui alaistaan laiskaksi - muu arvostelu ei ollut rikos

Pieksämäen seudulla työskentelevä osastonhoitaja halvensi alaistaan kutsumalla häntä saamattomaksi, ruskeakieliseksi ja laiskaksi. Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi 61-vuotiaan naisen kunnianloukkauksesta 10 päiväsakkoon eli maksamaan 220 euroa.

Lisäksi tuomitun esimiehen on maksettava alaiselleen 200 euroa kärsimyskorvauksia ja reilut 3 600 euroa oikeudenkäyntikuluja käräjä- ja hovioikeudesta.

Hovioikeus alensi naisen tuomiota merkittävästi, sillä oikeus hylkäsi kolme syytettä kunnianloukkauksista.

Käräjäoikeuden mukaan osastonhoitaja oli haukkunut ja itkettänyt myös kahta muuta hoitajaa vuonna 2014 eri tilanteissa. Tämä johti pitkälliseen prosessiin, jossa asiaa selviteltiin ensin työpaikalla, sitten työsuojelutarkastajan kanssa ja lopulta myös eri oikeusasteissa.

Itä-Suomen hovioikeus kuuli asianosaisia ja todistajia uudestaan. Hovioikeuden mukaan asiassa selvitettiin, että osastonhoitaja oli ottanut alaistensa kanssa puheeksi käsityksiään heidän työnteontavoistaan tai tekemättömistä töistä.

Hovioikeuden mukaan osastonhoitajan esitystapa asioista oli tilanteissa ollut epäasiallinen. Hovioikeuden mukaan esimiehen sanamuodotkin kuitenkin osoittavat, ettei hänen ensisijainen tarkoituksensa ollut loukata alaisia, joten esimiehen toimintatapa ei täyty kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.

Siksi hovioikeus hylkäsi kolme syytteistä, alensi osastonhoitajan saamaa sakkotuomiota sekä vapautti hänet maksamasta kahden alaisen oikeudenkäyntikuluja tai muita korvauksia heille.

Esimiehen maksettava hoitajille korvauksia haukkumisen takia