Kunta ohjeisti henkilöstön: Turvallinen välimatka asiakkaaseen on 1,5–2 metriä

Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, on työnantajan laadittava menettelyohjeet, joissa kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin.

Myös 3 800 asukkaan Vieremän kunnassa, Ylä-Savossa, on nyt laadittu toimintaohjeet kunnan työntekijöille.

Ohjeiden mukaan on hyvä pitää riittävä turvaväli asiakkaaseen. Turvallinen välimatka asiakkaan ja työntekijän välillä on noin 1,5–2 metriä. Tällöin työntekijällä on muutama sekunti aikaa reagoida uhkaavaan tilanteeseen ja mahdollisuus välttää ensimmäiset fyysiset kontaktiyritykset asiakkaan puolelta.

Ohjeissa muistutetaan myös työasun merkityksestä. Työasun pitää olla sen verran väljä, että se mahdollistaa juoksemisen ja karkuun pääsyn uhkatilanteessa. Työjalkineiden tulee olla tukevat ja umpikantaiset, jotta kengät pysyvät jalassa paettaessa.

Asiakkaan tapaamistiloissa ei puolestaan kannata säilyttää mitään aineita, esineitä tai työvälineitä, jotka erityisesti houkuttelevat asiakasta.

Myös uuden asiakkaan tapaamiseen on annettu omat ohjeensa. Asiakkaalle ei tule koskaan kääntää selkää. Kiihtynyttä asiakasta ei saa myöskään kätellä tai koskettaa.

Toimintaohjeissa annetaan myös tuntomerkkejä, miten voi tunnistaa mahdollisesti väkivaltaisen asiakkaan. Tuntomerkkejä:

– Kiroilu, haukkuminen, solvaaminen, uhkaaminen.

– Tuijotus, puheen lakkaaminen.

– Kiihtynyt hengitys.

– Irvistely, kasvojen kalpeneminen.

– Lähietäisyydelle pyrkiminen.

Ohjeissa annetaan myös yleiset toimintatavat väkivalta- ja uhkatilanteisiin. Pääviesti on maltin säilyttäminen. Muita ohjeita:

– Peräänny ja pidä turvaväli, mikäli mahdollista.

– Pidä kädet näkyvissä.

– Älä käännä selkääsi.

– Vältä äkillisiä liikkeitä ja tuijottamista.

– Rauhoita puhumalla selkeästi, lyhyesti ja myötäillen, älä keskeytä.

– Istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos uhkaaja nousee.

Myös vakavimpien tilanteiden varalle on omat vinkkinsä. Pankkivankitilanteissa kunnan työntekijän tulee säilyttää malttinsa ja totella sieppaajia. Muita ohjeita:

– Myötäile sieppaajia ja anna hänen kokea hallitsevansa tilannetta.

– Pidä selkeä päiväjärjestys, tee mitä sieppaajat sallivat sinun tekevän.

Jos uhka tulee kuitenkin puhelimessa tehdyn pommiuhkauksen muodossa, ensimmäinen ohje on pysyä rauhallisena ja ystävällisenä.