Irakilaismiehen mukaan hänelle huudettiin turvapaikkapuhuttelussa

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan irakilaisen turvapaikanhakijan väite seksuaalisesta suuntautumisestaan olisi pitänyt selvittää hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä.

KHO kumosi hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen ja velvoitti sen järjestämään asiassa suullisen käsittelyn ja ratkaisemaan asian sen jälkeen uudelleen.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut irakilainen turvapaikanhakija vetosi hallinto-oikeudessa ääri-islamistien häneen kohdistamaan uhkaan. Uhka johtui hakijan mukaan hänen muusikon ammatistaan ja vapaamielisestä elämäntavastaan.

Mies kertoi, että häntä oli Irakissa ammuttu sekä uhattu muun muassa kirjeitse. Mies myös kertoi harrastaneensa seksiä miesten kanssa. Turvapaikkapuhuttelussa mies oli kiistänyt homoseksuaalisuutensa.

Hallinto-oikeus katsoi, että turvapaikkapuhuttelun lausunnon ja hallinto-oikeudessa esitetyn väitteen välinen ristiriita vähensivät väitteen uskottavuutta. Hallinto-oikeus ei myöskään järjestänyt asiassa suullista käsittelyä, vaan hylkäsi miehen valituksen kirjallisen aineiston perusteella.

KHO:een tekemässään valituksessa mies perusteli ristiriitaisia lausuntojaan sillä, että turvapaikkapuhuttelun tunnelma oli kireä ja hänelle oli huudettu. Valittajan oli oman kertomuksensa mukaan ollut vaikea kertoa kuulumisestaan seksuaaliseen vähemmistöön.

KHO:n mukaan henkilön oma kertomus on pääasiallinen ja usein ainoa selvitys arvioitaessa henkilön seksuaalista suuntautumista koskevan väitteen uskottavuutta. Hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä asia on mahdollista selvittää tarkemmin. Pelkästään se, että mies vetosi homoseksuaalisuuteensa vasta hallinto-oikeudessa ei KHO:n mukaan tehnyt miehen kertomusta epäluotettavaksi.

KHO on kirjannut toukokuusta saakka vuosikirjapäätöksiinsä kaikkiaan 12 ratkaisua, joissa hallinto-oikeuden turvapaikkapäätöksestä on valitettu KHO:een. Näistä yhdeksässä KHO on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen ja palauttanut asian maahanmuuttovirastoon tai hallinto-oikeuteen joko uudelleen käsiteltäväksi tai turvapaikan myöntämiseksi.