Kunta oikoo kylillä liikkuvia huhuja: turvapaikanhakijoille ei anneta rahaa

Siilinjärven kunta on ottanut aktiivisen roolin tiedotuksessa, joka koskee Tarinan hätämajoituksessa olevia turvapaikanhakijoita. Kunta julkaisi keskiviikkona nettisivuillaan tiedotteen, jossa kerrotaan, että kunnasta ei esimerkiksi anneta turvapaikanhakijoille rahallista avustusta tai maksusitoumuksia. Tällaistakin huhua kylillä liikkuu.

Kunta kertoo netti-infossaan turvapaikanhakijoiden terveydenhoidosta ja lasten koulutuksesta. Maahanmuuttovirastolla on sopimus Terveystalon kanssa maahantulijoiden terveyspalveluista. Terveystarkastukset ovat Tarinassa käynnissä.

Kunta tekee tiivistä yhteistyötä hätämajoituksen järjestäjän Setlementti Puijolan ja Terveystalon kanssa ja huolehtii osaltaan, että alkutarkastukset, kuvantamiset ja rokotukset toteutetaan hyväksyttävällä aikataululla.

– Vastaanottokeskuksen lähete kunnan palveluun tarvitaan tilanteissa, joissa turvapaikanhakijalle tarvitaan kiireellistä sairaanhoitoa, jos hoitoa ei ole mahdollista järjestää keskuksessa eikä se sisälly yksityiseltä hankittaviin palveluihin, tiedote kertoo.

Tarinan hätämajoitusyksikössä Siilinjärvellä on tällä hetkellä 230 turvapaikanhakijaa, joista 150 on miehiä, 37 naisia, alle kouluikäisiä lapsia 25, kouluikäisiä 10, esikouluikäisiä kolme ja 16–17-vuotiaita viisi.

Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja samoihin terveyspalveluihin kuin kuntalaiset. Siilinjärvi järjestää lasten terveystarkastukset ja rokotukset Tarinassa, jossa terveydenhoitaja aloitti tarkastukset tällä viikolla pienimmistä lapsista. Neuvola- ja äitiyspalvelut tuotetaan kunnasta.

– Palvelut tuotetaan siten, että kuntalaisten palvelut eivät tästä kärsi ja valtio korvaa kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti, kunta infoaa.

Siilinjärvellä valmistellaan parasta aikaa opetukseen liittyviä asioita. Kunta on velvollinen järjestämään turvapaikanhakijalapsille esiopetusta ja perusopetusta sen jälkeen kun alkutarkastukset ja rokotukset on hoidettu. Valtio maksaa kunnalle esi- ja perusopetusta saavasta oppilasta laskennallisen kotikuntakorvauksen. Myös perusopetuksen valmistavan opetuksen kustannukset maksaa valtio.

Kunta aikoo jakaa tietoa jatkossa viikottaisella tiedotteella.