Turvapaikkavalituksia esitetään käsiteltävän myös Kuopiossa

Oikeusministeriön työryhmä esittää, että turvapaikanhakijoiden tekemiä hallintovalituksia alettaisiin käsitellä myös Kuopiossa Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Lisäksi työryhmä esittää valitusasioiden käsittelypaikoiksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta Oulussa ja Turun hallinto-oikeutta.

Nykyään tietyt valitusasiat on keskitetty vain Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Se on kuitenkin ruuhkautunut asian vuoksi.

Esityksen mukaan Helsinki jatkaisi yhtenä valitusten käsittelypaikkana, mutta lisäksi osa valitusasioista hajautettaisiin käsittelyyn kolmeen muuhunkin oikeuteen.

Oikeusministeriön työryhmän ehdotus lähetettiin lausunnoille. Tarkoitus on, että asiasta annetaan lakiesitys eduskunnalle vielä syksyllä ja lainmuutos tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Helsingin hallinto-oikeudessa on käsitelty aiemmin noin 1 100 kansainvälistä suojelua koskevaa valitusta vuodessa. Tänä vuonna valituksia on tullut jo noin 6 000. Vuoden loppuun mennessä määrän ennustetaan nousevan 10 000 valitukseen.

Valtio osoittaa kansainvälistä suojelua koskevien valitusten käsittelyyn lisää resursseja, mutta tuomioistuimen henkilöstömäärää ei kuitenkaan ole mahdollista lisätä Helsingissä juuri nykyistä enempää.