Tutkija: Ennakkoäänestys kiinni vaalipäivään

Politiikan tutkija dosentti Sami Borg esittää, että ennakkoäänestystä siirrettäisiin vaaleissa myöhemmäksi niin, että sen päättymistä seuraisi heti varsinainen vaalipäivä. Jos kaikki viimeisen vaaliviikon päivät olisivat äänestyspäiviä, vaalikampanjointiin olisi Borgin mielestä rakennettavissa nykyistä latautuneempi loppuhuipennus.

Borg pohtii äänestysaktiivisuutta ja sen kohottamista tuoreessa kirjassaan Hiljaa hyvä tulee. Hän listaa tehokkaiksi keinoiksi muun muassa koulujen ja oppilaitosten kansalaiskasvatuksen sekä puolueiden ja ehdokkaiden vaalitavoitteiden erottumisen ja paremman esillepääsyn.

Sen sijaan Borg tyrmää äänioikeusikärajan laskemisen 16 vuoteen, koska tutkimusten mukaan sen paremmin aikuisväestö kuin nuoretkaan eivät sitä halua.