Tutkimus: Nuorten päihteiden käyttö vähenee

Nuorten tupakkakokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 2000-luvulla. Tämä ilmenee eurooppalaisesta koululaistutkimuksesta (ESPAD), jonka tuloksista kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tutkimuksen mukaan viime vuonna peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista tupakoi päivittäin noin joka kymmenes. Neljä vuotta aiemmin joka viides tupakoi. Sekä poikien että tyttöjen nuuskakokeillut ja sähkötupakan käyttö ovat lisääntyneet.

Yhä harvempi nuori näyttää juovansa itsensä humalaan. Noin neljännes vastaajista oli raittiita.

Nuorten huumeiden käytössä ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia. Tuloksista selviää, että viime vuonna kymmenen prosenttia yhdeksäsluokkalaisista pojista ja seitsemän prosenttia tytöistä oli joskus elinaikanaan kokeillut kannabista.

Eurooppalainen koululaistutkimus on tehty neljän vuoden välein alkaen vuodesta 1995. Tutkimus on toteutettu 23–36 Euroopan maassa. Kyselyyn osallistuvat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät koululaiset.