Työmarkkinajärjestöillä eri näkemykset kahden valtakunnansovittelijan tarpeesta

Työmarkkinajärjestöjen johtajista moni pitää hyvänä, että valtakunnansovittelijan roolin uudistamisesta keskustellaan.

Muun muassa STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää avausta kahdesta sovittelijasta hyvänä asiana. Palola ei ota kantaa, pitäisikö sovittelijoita olla nimenomaan kaksi, mutta hänestä pohdinta on oikeansuuntainen.

– Olen ottanut aiemmin kantaa asiaan ja todennut, että minun mielestä valtakunnansovittelijainstituutio kaipaisi tarkastelua, hän sanoi. 
Hänen mielestään instituutio voisi olla vähemmän yhteen henkilöön keskittyvä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdotti lauantaina Lännen Mediassa julkaistussa haastattelussa, että Suomeen perustettaisiin kahden valtakunnansovittelijan malli nykyisen yhden sovittelijan sijasta. Elorannan mukaan rinnakkain toimivat sovittelijat voitaisiin valita niin, että toinen olisi työntekijäpuolen, toinen työnantajien esittämä.

Elorannan mielestä yhden sovittelijan varassa toimiva malli on haavoittuvainen. Edellinen sovittelija Minna Helle siirtyi kesken kauden työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen, mikä aiheutti palkansaajapuolella kritiikkiä puolueellisuudesta. Valtakunnansovittelijan tehtävässä aloitti elokuussa Vuokko Piekkala.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ei suoraan tyrmää tai tue ehdotusta, mutta pitää keskustelunavausta hyvänä.

– Nyt meille tuli kriisi, kun syntyi kuva, että edellinen valtakunnansovittelija oli virassa toimiessaan mennyt lupautumaan Etelärannan kyytiin. Tätähän ei saisi tapahtua.

– Mutta onko tää yksi epäonnistuminen loppumetreillä aihe siihen, että meidän pitää nykyistä uudistaa, hän lisää.

Fjäder huomauttaa, että Helle oli STTK:n ja SAK:n esittämä ja ajama ehdokas. 

EK ei innostu 

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ei innostu kahden sovittelijan ideasta.

– Tässä järjestelmässä on lähdetty siitä, että valittu sovittelija nauttii molempien luottamusta.

Häkämiehen mielestä idea sotii sovittelijan roolin perusajatusta vastaan.

– Sovittelijan tehtävä on rakentaa sovintoa kahden osapuolen välille. Nyt ehdotetaan kahta, jotka olisivat ikään kuin palkansaajien ja työnantajien sovittelijoita. En siksi lämpene idealle.