Työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella kaksinkertaistui

Yhä useampi ajaa töihin kuntarajan yli Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikön Jari Jääskeläisen mukaan pendelöinti eli oman kunnan ulkopuolella työssäkäynti on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1990.

Vuonna 1990 pendelöijiä oli 14 220 eli 13,1 prosenttia maakunnassa työssäkäyvistä. Vuonna 2013 oli määrä oli noussut 23 396:een, joka oli 24 prosenttia.

Työmatkat ovat yleistyneet päivittäisellä työssäkäyntietäisyydellä.

– Tässä mielessä työvoima liikkuu entistä paremmin. Päivittäinen etäältä työssäkäynti ei ole meillä lisääntynyt. Ilmeisesti ihmiset eivät kovin yleisesti halua käyttää yli kahta tuntia päivässä työmatkoihin.

Suurimpiin kaupunkeihin muutto on vaikeutunut asuntojen hintojen eriytymisen vuoksi.

Liikkumiseen vaikuttaa myös julkisen liikenteen toimivuus keskusten ulkopuolisilla alueilla.

– Omaa autoa tarvitaan.

Yksi este voi olla, että puolisolle ei löydy töitä samalta työssäkäyntialueelta.

– Ehkä tätä hallitus yrittää korjata laajentamalla työnottovelvoitetta, samoin kuin työmarkkinatuen ehtoja.

Useimmin töihin ajetaan suurimpiin kuntiin, koska niissä on eniten työpaikkoja.

Kuopioon tuli töihin 10 204 henkilöä, Siilinjärvelle 2 942, Varkauteen 2 350 ja Iisalmeen 2 269.

Oman kunnan ulkopuolelle mennään myös pienempiin yrityskeskittymien kuntiin, joista Vieremän osuus oli 751, Leppävirran 716, Lapinlahden 710 ja Suonenjoen 651.

Jääskeläisen mukaan oman kunnan ulkopuolella työssäkäynti lisääntyi 1990–2010-luvuilla, vaikka työllinen työvoima väheni.

Maakunnassa etäältä pendelöivien määrä puolestaan väheni vuosina 2010–2013.

– Työssäkäynti on lisääntynyt lähellä olevista kunnista ja vähentynyt etäällä olevista kunnista. Omalla autolla pendelöinti on kasvanut 20–60 minuutin matka-aikojen alueille.

Kaikkien työmatkojen keskiarvo on Pohjois-Savossa noussut 14 kilometriin. Keskimatkaan sisältyvät omassa kunnassa työssä käyvät ja kotikunnan ulkopuolelle ajavat.

– Työssäkäynti Kuopiossa etäällä olevista kunnista oli Pohjois-Savossa vain 3,2 prosenttia. Määrä ei ole kasvanut vuodesta 2010, vaikka työpaikkojen määrä on lisääntynyt Kuopiossa.

Etäällä olevat kunnat ovat tämän laskelman mukaan Vesanto, Rautavaara, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Keitele ja Vieremä.

– Jos Iisalmi ja Varkaus otetaan mukaan Kuopioon etäpendelöintiin, määrä on 865 henkeä. Se on 10,8 prosenttia. Kuopioon pendelöinti Iisalmesta ja Varkaudesta on kuitenkin vähentynyt.

Pohjoissavolaisia kävi työssä muualla Suomessa 5 915 henkilöä.

Maakunnassa puolestaan kävi muualta 5 195.

– Osa näistä on maakunnan rajalla olevien kuntien välistä työssäkäyntiä lähietäisyydeltä. Suurin on Varkaus.

Maakunnan ulkopuolelta Kuopioon tuli 2 167 ja kuopiolaisia oli töissä Pohjois-Savon ulkopuolella 2 821.

Eli kuopiolaisia kävi maakunnan ulkopuolella 654 henkeä enemmän työssä kuin sinne tuli sen ulkopuolelta.

– Tästä työssäkäynnistä vain pieni osa on päivittäistä pendelöintiä.

Eniten Kuopioon tultiin Joensuusta 184, Jyväskylästä 178, Helsingistä 173, Oulusta 119 ja Mikkelistä 111.

Kuopiosta käytiin eniten töissä Helsingissä 439, Jyväskylässä 259, Joensuussa 186, Espoossa 174, Vantaalla 154 ja Tampereella 104.

Eniten Kuopiosta on niin kutsuttua nettotyössäkäyntiä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Lahdessa, Tampereella.

Kun maalla viihtyy, sieltä jaksaa ajaa