Työterveyslaitos: Työuupuneen aivot sulkevat häiriöääniä pois

Työuupuneet pystyvät yhtä hyvään suoriutumiseen kuin muut, mutta heidän aivotoimintansa poikkeaa normaalista, eivätkä he reagoi yllättäviin häiriöääniin muiden tavoin. Näin tiivistää Työterveyslaitos aivotutkimushankkeensa tuloksia, jotka julkaistiin Biological Psychology -lehdessä.

Työterveyslaitoksen mielestä tutkimus lisää ymmärrystä niistä vaikeuksista, joita työuupuneet usein kokevat.

Tutkimustilanne mallinsi työskentelyä avokonttorissa, ja siihen osallistui 41 eriasteisesta uupumuksesta kärsivää työntekijää sekä 26 henkilöä, joilla työväsymykseen viittaavia oireita ei ole.

– On tärkeää pystyä keskittymään tiettyyn tehtävään, mutta toisaalta täytyy myös pystyä tarvittaessa reagoimaan erilaisiin merkkiääniin, kuten puhelimeen tai hälytysääniin, kertoo psykologi Laura Sokka Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Työuupuneet suoriutuivat muiden tavoin, mutta tarkkaavaisuuteen ja muistiprosessointiin liittyvä aivoaktivaatio oli heillä erilaista kuin muilla.

– Uupuneiden aivoissa aktivaatio on heikentynyt tietyillä aivoalueilla. Tätä vajetta kompensoidaan aktivoimalla muita aivoalueita, kertoo Sokka.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että muiden aivoalueiden aktivointia tarvitaan työstä suoriutumiseksi. Tämä voi osittain selittää keskittymisvaikeuksia ja kuormittumista työskentelyn aikana.

Tutkimustehtävät kuormittivat muistia vähän, kohtalaisesti ja paljon. Samalla tutkimukseen osallistuneille soitettiin taustaääniä, kuten puhelimen pirinää ja oven kolahduksia, ja heidän aivosähkökäyräänsä mitattiin.

Esimerkiksi Standfordin yliopisto on aiemmin päätynyt johtopäätökseen, että useiden työtehtävien suorittaminen samaan aikaan vaurioittaa pidemmän päälle aivoja. Ne ihmiset, joita kuormitetaan säännöllisesti ja samaan aikaan erilaisilla asioilla, eivät ole yhtä tarkkaavaisia kuin muut ja heillä on muistivaikeuksia. Asioiden niin kutsuttu "moniajo" laskee älykkyysosamäärää ja vähentää työtehoa.

Tutkimuksessa pohdittiin myös, ovatko monia asioita kerralla tekevät jossain parempia kuin muut, eikä tällaisia asioita löydetty.

Työterveyslaitoksen tutkimus, Standfordin yliopiston tiedote.

Aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi Helsingin Sanomat.