Uimahallin ympäristöön suunnitteilla terveyspuisto

Kuopion kaupunki aikoo tehdä sopimuksen Hatsalan täydennysrakentamiseen tähtäävästä suunnitelmasta Health City Finland Oy:n (HCF) kanssa. Asiaa käsitellään ensi viikolla kaupunkirakennelautakunnassa.

Suunnitteluvarauksessa on kyse 600–800 asukkaan palvelukampuksesta ja kerrostaloalueesta. Kohderyhmänä olisivat omatoimisesti asuvat ikääntyvät tai muuten terveuspalveluita enemmän tarvitsevat ihmiset.

– HCF:llä on vastaavanlainen palvelukampus tulossa Ouluun. Pari vuotta olemme tästä käyneet keskustelua, Kuopion palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen kertoo.

Suunnitteluvaraus tarkoittaa, että yritys saa etuoikeuden alueen jatkosuunnitteluun. HCF teettää kustannuksellaan ideasuunnitelman alueen asemakaavoitustyön pohjaksi ja asemakaavaan liittyvät havainneaineistot sekä mahdolliset muut kaavaan liittyvät selvitykset.

Terveyspuisto sisältäisi asuinalueen, hyvinvointitalon, päiväkodin sekä yrityskokonaisuuden terveyspalveluyrityksille.

– Kaupungille jää mahdollisuus tehdä alueelle myös vuokra-asuntoja.

Suunnittelualue sijaitsee Karjalankadun länsipuolella ruutukaavakeskustan pohjoisreunassa radan molemmin puolin. Alueella sijaitsevat uimahalli, keilahalli, Hesburger ja suojeltu, kasarmialueen rakennuksiin kuuluva varastorakennus.

HCF toteuttaa sopimuksen kohteena olevat, asemakaavan mukaiset muodostettavat tontit myöhemmin sovittavan vaiheistuksen mukaisesti. Rakentamista tavoitellaan vuosille 2018–2025.

Sopimuksen kohteena olevat alueet ovat Kuopion kaupungin omistuksessa, joten kaupunki saisi tuloja tonttien luovutuksesta.

Alueet ovat tällä hetkellä asemakaavoissa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, yleistä pysäköintialuetta ja puistoa. Alueiden välissä on Suomen valtion omistama rautatiealue.

Keilahalliin kohdistuu vuoteen 2020 saakka voimassa oleva vuokrasopimus. Health City -hankkeen toteutuminen edellyttää uuden uimahallin rakentamista, joka on tavoitteena toteuttaa nykyisen jäähallin yhteyteen erillisessä Kuntolaakso-hankkeessa.

Kuntolaakson kilpailutus on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alkupuolella.

Hankkeen taustalla oleva Cor Group Oy on vuonna 1988 perustettu konserni, jonka keskeiset liiketoiminta-alueet ovat terveydenhuolto, digitaalinen media sekä asumis- ja palvelukehitys. Cor Group konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 68 miljoonaa euroa. Health City Finland Oy on Cor Group Oy:n tytäryhtiö.