Useat papit aikovat vihkiä pian samaa sukupuolta olevia pareja: "Siitä ei pelkällä puhuttelulla selviä"

Jokaisesta hiippakunnasta löytyy pappeja, jotka aikovat vihkiä samaa sukupuolta olevia ihmisiä maaliskuusta alkaen, arvelee kuopiolainen pappi Kati Jansa. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu tuolloin voimaan.

Jansan mukaan moni pappi tuntee velvollisuudekseen vihkiä ihmiset sukupuolesta riippumatta. Vastaan tulevat kuitenkin kirkon säännöt.

Uusi avioliittolaki ei Kirkkohallituksen selvityksen perusteella tuo papeille oikeutta eikä velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

– Toivon itse voivani vihkiä kaikki ihmiset, mutta koska se ei ole mahdollista, joudun vääntämään kättä siitä, miten toimin. En halua tietoisesti rikkoa järjestystä, mutta tilanne on tällä hetkellä kestämätön.

Kuopion hiippakunnassakin on useita pappeja, jotka aikovat uhmata kirkon sääntöjä.

– Ei tämä jää vain yksittäisten pappien varaan, vaan liike on kyllä vahva. Jos minua pyydetään vihkimään, vastaan, että haluan sitä todella paljon, mutta joudun miettimään asiaa.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen sanoo, että kirkon tekemiä päätöksiä tulee aina noudattaa. Hän huomauttaa, että pappislupauksen tai virkavelvollisuuden rikkomisesta seuraa aina jotakin.

– Siitä ei pelkällä puhuttelulla selviä, silloin katsotaan tapauskohtaisesti eri seuraamuksia.

– Minusta rohkea pappi on sellainen, joka sitoutuu pappislupaukseen eli pysyy kirkon tunnustuksessa ja noudattaa kirkon lakia. Hiippakunnat eivät voi kävellä kirkolliskokouksen päätösten yli.

Nais- ja miesparien kirkkohäät voisivat johtaa vuosien oikeusruljanssiin