Karjalan lennosto sai uuden komentajan

Karjalan lennosto on kiinnostunut osallistumaan kansainvälisiin harjoituksiin aina mahdollisuuksien mukaan. Mahdollista on, että niiden määrä kasvaa.

Parhaillaan käynnissä on Ilmavoimien Hornetien harjoitusviikot Yhdysvaltojen Thunderbolt-rynnäkkökoneiden kanssa Suomen merialueilla. Aiemmin Hornet-lentäjät ovat käyneet muun muassa Virossa, Norjassa ja Keski-Euroopassa.

– Kansainväliset harjoitukset ovat tärkeä osa koulutustamme, mutta lisäksi niillä on tärkeä merkitys tilaisuutena mitata omaa osaamistamme, Karjalan lennoston komentaja, eversti Jari Mikkonen sanoo.

– Kansainväliset harjoitukset ja verkostoituminen eivät tule ainakaan vähenemään, vaan ennemmin syvenee.

Tuttu joukko-osasto

Mikkonen on lennoston uusi komentaja Siilinjärvellä. Tehtävien vaihto suoritettiin Rissalassa perjantaina.

– Karjalan lennosto on keskeinen joukko-osasto ja erinomaisessa kunnossa. Horneteihin tehdään parhaillaan toista eliniänpäivitystä ja myös johtamis- ja valmiusjärjestelmät on uusittu. Toimintamme on nyt kaikin puolin modernissa kunnossa – henkilökunnan osaamista myöten.

Mikkonen tuntee Karjalan lennoston hyvin, sillä hän oli lentoupseerin alku-uransa Rissalassa eli vuodet 1990–2007.

Hän tuntee organisaation myös rahakukkaron ja rakenteiden suunnitellun kautta. Mikkonen siirtyi nyt lennoston komentajaksi nimittäin Ilmavoimien esikunnan suunnittelupäällikön tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut myös Pääesikunnassa valmiuspäällikkönä.

– Viime vuosina puolustusvoimauudistuksen aikana olin mukana suunnittelemassa Ilmavoimien tulevaisuutta.

– Tällä hetkellä voi sanoa, että lennoston toiminnan taso on hyvä. Toiveena on jatkaa tällä tasolla. Suurimmat huolet kohdistuvat kuitenkin resurssien pysyvyyteen eli miten lentotunteja ja harjoitusmahdollisuuksia voidaan jatkossa pitää yllä.

Jos uusi parakki, lisää varusmiehiä

Edellisen komentajan, eversti Ossi Sivenin aikana Karjalan lennoston infrastruktuuria uusittiin ja parannettiin. Rissala oli yksi joukko-osastoista, joka sai rahoitusta lisärakentamiselle kuten uuteen laivuerakennukseen ja Hornetien hälytyspaikka-alueeseen

Etenkin operatiivisen puolen työskentelyolot ovat pääosin ajan tasalla. Uusi komentaja kantaa huolta vielä varusmiesten olosuhteista.

– Meillä olisi halu ottaa lisää varusmiehiä, mutta se edellyttäisi uutta kasarmia. Nykyiset tilat ovat jo aivan täynnä.

Kun varuskuntia on vähennetty, varusmiehiä on keskitetty entistä enemmän esimerkiksi Kainuun prikaatiin.

Mikkosen mukaan Karjalan lennostolla olisi halu ottaa noin sata varusmiestä vuodessa enemmän palvelukseen. Kyse olisi merkittävästä lisäyksestä, sillä nykyisin yhden palvelukseen astumisen erän suuruus on noin sata varusmiestä. Eriä otetaan sisään kahdesta vuodessa.

– Keskeisin puute on myös hyvän liikuntatilan puute.

Varusmiespalveluksessa entistä tärkeämmäksi on noussut Puolustusvoimien rooli kuntokouluna ja nuorten elämäntapatsemppaajana. Sisäliikuntatila auttaisi myös henkilökuntaa lentäjistä lähtien pysymään työkuntoisina.

 

 

Fakta: Ilmavoimien esikunnasta takaisin lennostoon

Eversti Jari Mikkonen oli aiemmin suunnittelupäällikkönä suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa vuodesta 2012.

Sitä ennen hän palveli muun muassa erityistehtävässä ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa sekä operaatiopäällikkönä, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä ilmavoimien esikunnassa ja Karjalan lennoston laivueen komentajana.

Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon 2000 ja hänet ylennettiin everstiksi 2011.

Eversti Mikkonen on kotoisin Valkealasta. Hän asuu perheensä kanssa toistaiseksi vakinaisesti pääkaupunkiseudulla.

Karjalan lennosto on nykyään Ilmavoimien suurin joukko-osasto niin henkilöstö- kuin hävittäjämäärältään.

Suomen Hornetit harjoittelevat Thunderboltien kanssa

Tunnistuskuvien julkaisusta hyötyä lennostolle

Puolustusvoimauudistus: Saaristokaupunki houkutteli muuttamaan

Lindberg: Suomi vastannut hyvin operatiivisten lentojen tarpeeseen

Naiset kiinnostuneita inttielämästä

Hälytit ambulanssin - avuksi tuleekin sotilaspalokunta?

Venäläisiä koneita nyt poikkeuksellisen paljon

Karjalan lennosto lisää tunnistuslentoja