Väestöliitto: Parikymppisten sukupuolijakaumat rajuja

Sukupuolijakaumat vaihtelevat rajusti eri alueilla 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä, kertoo Väestöliitto.

Pahimmillaan seutukunnissa voi olla jopa 170 nuorta miestä sataa nuorta naista kohden. Vinouma on päinvastainen suurten kaupunkien seutukunnissa, joissa miehiä on vähimmillään vain 88 sataa naista kohden.

Kaikkiaan puolet parikymppisistä asuu alueella, jossa on selkeästi enemmän miehiä kuin naisia.

Väestöliiton mukaan erot selittyvät sillä, että nuoret naiset hakeutuvat opintojen pariin suuriin kaupunkeihin.

Vinoutuneet sukupuolijakaumat ovat johtaneet siihen, että tietyillä alueilla on paljon lapsettomia miehiä. Samoilla alueilla naiset tulevat keskimääräistä aiemmin äideiksi.

Nuorten aikuisten sukupuolijakaumaa ja sen vaikutuksia tarkastellaan ensimmäistä kertaa Väestöliiton vuosikirjassa.