Väyrysen ja kansalaispuolueen riita-asiaa alettiin käsitellä käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään nyt valmistavassa istunnossa kansanedustaja Paavo Väyrysen nostamaa kannetta kansalaispuolueen johtajuussotkuista.

Oikeuden puheenjohtajan mukaan uusia väitteitä ja todisteita on esitetty sen verran, että tämä istunto tarvitaan niiden läpikäymiseen ennen tulevaa pääkäsittelyä.

Väyrysen kanteen mukaan kansalaispuolueesta on laittomasti erotettu useita henkilöitä, mukaan lukien Väyrynen itse. Kanteessa Väyrynen vaatii muun muassa näiden päätösten mitätöintiä, ja ne on tällä hetkellä asetettu täytäntöönpanokieltoon.

Väyrysen mukaan Kansalaispuolueen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen muun muassa valitsivat sellaisia kokouspaikkoja ja ajankohtia, ettei esimerkiksi Väyrynen päässyt hallituksen kokouksiin paikalle. Väyrysen mukaan kokousten järjestämistapa oli sekä sääntöjen että yhdistyslain vastainen, joten niissä tehdyt erottamis- ja muut päätökset eivät hänen mukaansa päde.

Väyrynen ei ole paikalla valmistelevassa istunnossa, vaan hän tulee vasta pääkäsittelyyn. Sen ajankohta päätetään tänään.

Kiistassa on kyse siitä, että kaksi kilpailevaa ryhmää katsoo edustavansa kansalaispuoluetta. Sekä puolueen nimenkirjoittaja Sami Kilpeläinen että Väyrynen pitävät itseään puolueen puheenjohtajina.

Kilpeläinen on läsnä valmistavassa istunnossa.

Kilpeläinen kertoi kesäkuun alussa, että kansalaispuolue aikoo jättää poliisille tutkintapyynnön Väyrysen toiminnasta. Kilpeläisen mukaan Väyrynen on esiintynyt laittomasti kansalaispuolueen nimissä.

Paavo Väyrynen palasi europarlamentista eduskuntaan keskiviikkona ja perusti oman yhden hengen eduskuntaryhmänsä.