VR ja kaupunki sopivat aseman palveluista

VR ja Iisalmen kaupunki allekirjoittivat tänään esisopimuksen, jolla turvataan lipunmyynti ja odotustilojen auki pysyminen seuraavat 5 vuotta.

Iisalmi ottaa kontolleen kolmanneksen vuotuisista lipunmyyntihenkilöstön kuluista. Tänä ja ensi vuonna ne ovat noin 16 500 euroa. Lisäksi kaupunki osallistuu järjestelmien uusimiseen 20 000 euron kertaerällä.

Lipunmyynti olisi ilman sopimusta päättynyt tänä kesänä. Odotustilat VR olisi sulkenut vuoden loppuun mennessä. VR on pitänyt Iisalmen lipunmyynnin kustannuksia liian suurina siitä saatavaan hyötyyn nähden.