Vain prosentti nuorista uskoo MV-lehden juttuja

Vain prosentti yläkouluikäisistä nuorista pitää MV-lehden ja Magneettimedian kaltaisten sivustojen juttuja luotettavina. Nuorten mielestä luotettavia medioita ovat televisiokanavat ja painetut sanomalehdet.

Myöskään blogit, viihdeuutissivustot ja keskustelupalstat eivät nauti yläkouluikäisten luottamusta tiedonlähteinä. Sanomalehtien liiton teettämään kyselyyn vastasi 554 eri puolilla Suomea asuvaa 13–15 -vuotiasta nuorta.

Netissä julkaistujen tietojen luotettavuus on nuorten mielestä erittäin tärkeää, mutta aina ei ole helppo tietää, onko juttu totta. Vastaajista reilu 40 prosenttia piti tätä vaikeana ja reilu 50 prosenttia helppona. Yhdeksän prosenttia ei kiinnitä siihen huomiota tai ei osaa sanoa.

Yli kolme neljästä vastaajasta kertoi törmänneensä verkossa valheelliseen, virheelliseen tai epäselvään tietoon vähintään silloin tällöin. Aiempaa useammin epäluotettavaan tietoon verkossa sanoi törmänneensä viidennes vastaajista. Perinteisessä mediassa valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa kohtaa nuorten mielestä hyvin harvoin.

Nuorilta kysyttiin myös, mistä mediasta he seuraavat uutisia. Enemmistö eli 57 prosenttia vastaajista kertoi seuraavansa uutisia sosiaalisen median kautta.

– Sosiaalisen median uutislinkit ovat useimmiten todennäköisesti perinteisistä medioista peräisin, sanoi tutkimusjohtaja Marianne Lindholm kyselyn toteuttaneesta TNS Gallupista.

Tyylilaji selkeästi ilmi

Nuoret toivovat, että jutuista käy selvästi ilmi, ovatko ne faktaa, mielipidettä vai mainosta.

– Moni kertoo tarkistavansa, löytyykö sama tieto monesta lähteestä, ja onko juttu julkaistu luotettavan median sivulla. Myös se, ettei jutussa ole kirjoitusvirheitä, kertoo luotettavuudesta. Jotkut luottavat omaan päättelykykyynsä sen suhteen, vaikuttaako tieto höpötykseltä. Nuoret myös keskustelevat asioista vanhempien, opettajien ja ystäviensä kanssa, Lindholm sanoo.

Koulujen opintosuunnitelmaan on syksyllä tulossa mediakasvatuksen osuus.

– On olennaista, että tässä ikävaiheessa nuoret oppivat lähdekriittisyyttä ja keinoja tunnistaa luotettava tieto.

Keväällä Sanomalehtien liitto teettää samansisältöisen tutkimuksen aikuisille. Tuloksia kuullaan toukokuun lopussa.