Valittajille jäi pelkkä luu käteen kummallisessa ruokailukiistassa

Kuopion kaupunki ja työntekijät ovat kiistelleet jo reilun vuoden siitä, kuuluuko ruokailu työaikaan ja jos kuuluu, niin montako minuuttia voi soppaa lusikoida palkalla.

Kaupunki on yrittänyt päästä useaan otteeseen eroon 68 vuotta sitten sotien jälkeen sovitusta erikoislaatuisesta työsuhde-edusta.

Kuopion kaupunginhallituksen joulukuussa 2014 tekemä päätös lopettaa työsuhteisen henkilöstön ruokailuoikeus työajalla muuttuu nyt valituksista huolimatta lihaksi.

Itä-Suomen hallinto-oikeus nimittäin pisti sopalle pisteen ja jätti valituksen tutkimatta.

Perustelluissa hallinto-oikeus toteaa, että kysymys kaupungin työsuhteisen henkilöstön oikeudesta ruokailla työajalla on yksityisoikeudellinen työsopimussuhdetta koskeva asia, eikä näin kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Virkasuhteisten valituksen suhteen kävi samalla tavalla, mutta eri perustein.

Viranhaltijoista oli väärin, että kaupunginhallitus lyhensi työajalla tapahtuvan ruoka-ajan vakiintuneesta 20 minuutista 15 minuuttiin eli pidensi näin viidellä minuutilla työaikaa per päivä.

Hallinto-oikeus toteaa kuitenkin päätöksessään, ettei ole edes olemassa valituskelpoista asiaratkaisua, sillä virkasuhteisten ruokailuetu ei ole muuttunut valituksen kohteena olevalla päätöksellä miksikään.

Nimittäin kaupunginhallituksen vuonna 1948 tekemässä alkuperäisessä päätöksessä ruokailuedusta, kyse oli nimenomaan vain 15 minuutista.

Tämä kuntakohtainen erityislaatuinen järjestelmä on Kuopion kaupungissa pidetty voimassa erillisellä virkaehtosopimuksella vuodesta 2005 lähtien.

Valittajille jäi siis luu käteen ja sen lisäksi he joutuvat nielemään oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.