Valitus KHO:een – Miljoonainvestointi seisoo vielä kuukausia

Suonenjoen uudesta jätevedenpuhdistamosta on tehty yksi valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Tämä merkitsee, että noin 15 miljoonaa euroa maksanut investointi seisoo toistaiseksi eikä uutta puhdistamoa voida ottaa käyttöön.

Suonenjoen Vesi Oy:n toimitusjohtajan Herkko Torssosen mukaan yhtiö aikoo hakea nopeutettua käsittelyä KHO:lta.

Keskimääräinen käsittelyaika KHO:ssa on kaikissa asioissa 10,7 kuukautta ja erikseen laskettuna ympäristöasioissa se on 12,4 kuukautta.

Suonenjoen vanha jätevedenpuhdistamo on Torssosen mukaan tiensä päässä ja ympäristöriski.

Vaikka asia pääsisi nopeutettuun käsittelyyn, uuden puhdistamon käyttöönotto viivästyy kuukausia tai jopa vuoden.

Valitus koskee puhdistettujen jätevesien purkuputken paikkaa Iisvedessä ja tieyhteyttä puhdistamolle Karsikonmäen kautta.

 

Oikaisu 2.12 kello 17.55:

Suonenjoen uudesta jätevedenpuhdistamosta ja valituksesta kertovassa jutussa (SS 2.12.2015) oli arvioitu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelyaika yläkanttiin (15,4 kk). KHO:n tammi-marraskuun tilaston mukaan keskimääräinen käsittelyaika on kaikissa asioissa 10,7 kk (mediaani 10,2 kk) ja erikseen laskettuna erilaisten ympäristöasioiden ryhmässä 12,4 kk. Lisäksi kunkin yksittäisen asian laadun mukaan käsittelyaika vaihtelee varsin tasaisesti, lyhyestä alle kolmen kuukauden käsittelyajasta alkaen.

 

Oikaisu juttuun Suonenjoen jätevedenpuhdistamosta