Vapaaehtoisen paluun tuki nousee jo ensi maanantaina – korotettu käteistuki 2 000 euroa

Vapaaehtoisen paluun tuki nousee ensi maanantaista alkaen. Kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita yritetään näin saada lähtemään maasta. Jatkossa esimerkiksi Irakiin tai Afganistaniin lähtevä aikuinen voi saada avustusta 1 500 euroa nykyisen 1 000 euron sijasta ja alaikäiselle tukea voitaisiin myöntää 750 euroa nykyisen 600 euron sijasta. Korotettu käteistuki nousee 1 500 eurosta 2 000 euroon.

Uutissuomalainen kertoi viime viikolla suunnitelmista korottaa vapaaehtoisen paluun tukea.

Vapaaehtoisen paluun avustus voidaan maksaa joko käteisenä tai hyödyketukena. Hyödyketukea korotetaan asetuksen mukaan 1 500 eurosta enintään 2 500 euroon ja perheen kanssa lähtevältä lapselta 750 eurosta 1 000 euroon.

Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäministeriöstä kertoo, että normaalisti hyödyketukea maksetaan melko harvoin. Tänä vuonna sitä on saanut vain prosentti vapaaehtoisen paluun tuen saajista.

Vapaaehtoisen paluun tuki on jaettu neljään eri maaryhmään. Ryhmään A kuuluvat esimerkiksi Irak, Afganistan ja Somalia. Ryhmässä B ovat muun muassa Marokko, Nigeria ja Pakistan. Tässä ryhmässä normaali käteistuki on 800 euroa. Ryhmässä C ovat Algeria, Libya ja Turkki, ja tässä ryhmässä normaali käteistuki on 500 euroa. Ryhmään D kuuluvat Albania ja Bosnia, joihin normaalia käteistukea voi saada 200 euroa. Korotettu käteistuki 2 000 euroa koskee sen sijaan kaikkia maaryhmiä.

Sisäministeriön mukaan avustettu vapaaehtoinen paluu on kokonaiskustannuksiltaan poliisin saattamana toimeenpantavaa palautusta edullisempi vaihtoehto, joten säästöä syntyy erityisesti poliisin työmäärän ja saattokustannusten vähenemisen kautta.

Sisäministeriön asetus tulee voimaan 25.9.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Yhdenmukainen EU:n kanssa

Vapaaehtoisen paluun avustusta voi saada muun muassa kansainvälistä suojelua hakenut kolmannen maan kansalainen, joka poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti peruttuaan hakemuksensa tai oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi.

Korottamalla palaajalle maksettavan tuen enimmäismäärää Suomessa maksettava paluutuki vastaisi paremmin muissa EU-maissa maksettavia avustuksia. EU:ssa on käynnissä pilottihanke, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa unionin alueella maksettavia vapaaehtoisen paluun tukia. Hankkeessa paluutuen määräksi on ehdotettu 2 500 euroa.

Suomessa vapaaehtoisen paluun tukea haettiin eniten vuonna 2016. Silloin vapaaehtoisen tuen turvin maasta lähti 2 116 henkilöä.

Vuonna 2014 palaajia oli 318 ja vuonna 2015 heitä oli 635. Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä vapaaehtoisesti on palannut 1 034 henkilöä, joista 79 prosenttia Irakiin.

Lähtijöistä 74 prosenttia sai tänä vuonna tammi–elokuun välisenä aikana tukea yli 900 euroa, 15 prosenttia sai 200–900 euroa ja kahdeksan prosenttia 50–200 euroa. Kokonaan vaille tukea jäi kaksi prosenttia hakijoista.

Korotusten tavoitteena on lisätä vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta turvapaikanhakijoiden silmissä. Vapaaehtoisen paluun tukea voivat saada henkilöt, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen tai peruuttavat turvapaikkahakemuksensa.

Kuluneen vuoden aikana kielteisen päätöksen saaneiden osuus on kasvanut nopeasti ja paperittomien määrä uhkaa kasvaa. Uusien lainvoimaisten kielteisten päätösten määrä yltää 1 000 päätökseen kuukaudessa vuoden 2017 loppupuolella.