Vieremä voitti riidan opettajan valinnasta

Vieremän kunta on voittanut riita-asian, joka koskee lukion ja perusopetuksen yhteisen opinto-ohjauksen, uskonnon ja psykologian vanhemman lehtorin valintaa. Kanteen kuntaa vastaan nosti kemiläinen Raimo Maunu, joka jäi valitsematta virkaan. Virkaan valittiin Jenna Holopainen (nykyään Heikkinen).

Maunu vaati kunnalta hyvityksenä ja vahingonkorvauksena yhteensä 38 594 euroa. Summasta 25 000 euroa on hyvitystä syrjinnän kiellon rikkomisesta ja loput 13 594 euroa vahingonkorvausta menetystä työtulosta.

Kunta kiisti kanteen, ja vaati sitä hylättäväksi. Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsikin kanteen torstaina Iisalmessa antamassaan tuomiossa. Osapuolet saavat maksaa itse oikeudenkäyntikulunsa.

Oikeuden mukaan Maunun syrjäyttäminen ei ole johtunut kantajan sukupuolesta, vaan laissa tarkoitetusta muusta hyväksyttävästä seikasta. Hyväksyttävänä syynä on ollut henkilökohtaisessa soveltuvuudessa oleva ero valitun ja kantajan välillä.

Oikeudenkäynnissä ilmeni, että Maunu oli kieltänyt kuntaa ottamasta yhteyttä aikaisempiin työnantajiin. Mauno erotettiin aikaisemmasta virasta.

Opettajavalintaa on käsitelty myös Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Oikeus kumosi valinnan, koska Holopaisella ei ollut virkaan kelpoisuutta. Päätös on annettu 17.3.2015, ja se on saanut lainvoiman.