Käräjäoikeuden viskaali teki virheitä tuomioihin

Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjäviskaali ratkaisi 20 rikos- ja riita-asiaa niin, että Itä-Suomen hovioikeus piti niitä virheellisinä. Asia tuli ilmi, kun hovioikeus teki tarkastuksen käräjäoikeuteen.

Lisäksi jo aiemmin hovioikeudessa oli muutettu kolmea käräjäviskaalin ratkaisemaa asiaa niin, että hovioikeus kiinnitti huomiota tuomioiden puutteisiin.

Käräjäviskaali on ylemmän korkeakoulututkinnan suorittanut lainoppinut, jolla on sama oikeus hoitaa tehtäviä käräjäoikeudessa kuin notaarillakin. Yleensä viskaalit ovat suorittaneet tuomioistuinharjoittelun ja pyrkivät etenemään tuomariksi.

Viskaalit hoitavat yleensä yksinkertaisia siviili- ja hakemusasioita sekä rikosasioita, joita ei katsota vakaviksi tai vaikeiksi.

Riita-asioissa oma tapa toimia

Hovioikeuden tarkastuksen mukaan Etelä-Savon käräjäviskaali tuomitsi 20-vuotiaan tekijän nuorena henkilönä, vaikka ikäraja tälle termille oli 18 vuotta.

Toisessa tapauksessa viskaali muutti ajokiellon päättymispäivää edestakaisin kahteen kertaan niin, että toinen korjaus palautti alkuperäisen päättymispäivän.

Kolmannessa asiassa uhrin vaatimuksiin oli merkitty yksilöimättömät oikeudenkäyntikulut, mutta niistä ei löytynyt mitään mainintaa tuomiosta. Lisäksi tässä tuomiossa uhrin nimi oli kirjoitettu eri tavoin tuomion perusteluihin ja tuomiolauselmaan.

Neljännessä asiassa viskaali tuomitsi tekijän lievästä pahoinpitelystä syyttäjän vaatiman pahoinpitelyn sijasta, mutta tuomiossa ei ollut perusteltu syytä.

Lisäksi hovioikeus ihmetteli neljää tuomiota, joissa luki, että "rangaistus on yleisen oikeuskäytännön mukainen", vaikka näin ei ollut. Perusteet rangaistuksen mitalle puuttuivat.

Viskaali oli ratkaissut myös 12 riita-asiaa yksipuolisella tuomiolla. Riita-asian voi ratkaista yksipuolisesti, jos riidan vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta tai hän ei ole vastauksessaan asiaan liittyviä perusteita.

Viskaali oli kuitenkin pyytänyt lausumia molemmilta osapuolilta, mutta antanut ratkaisunsa silti niin kuin yksipuolisena tuomiona.

Laaja joukko epäselvyyksiä tuli ilmi hovioikeuden tarkastuksessa vuonna 2013 ja hovioikeus siirsi asian oikeuskanslerille. Asian käsittely kesti niin kauan, että oikeuskansleri antoi ratkaisunsa vasta nyt.

Selvitys: Ei aiheutunut vahinkoa

Oikeuskanslerin pyytämissä selvityksissä viskaali kertoi, että yhteen tuomioon oli tullut siihen kuulumatonta tekstiä nuorena henkilönä tuomitsemisesta, eikä hän tiedä, miten näin oli käynyt. Ajokiellon päivämäärämuutoksien sekaannusten hän arveli johtuneen uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta.

Lisäksi yksi merkintä kuluvaatimuksesta oli jäänyt virheellisesti näkyviin ja toisessa tapauksessa tuomion perustelut olivat jääneet kirjoittamatta, vaikka ne oli viskaalin mukaan kerrottu tuomiota julkistettaessa.

Käräjäoikeuden silloinen esimies puolusti viskaalia. Esimiehen mukaan viskaali oli ratkaissut huomattavan määrän asioita ja toiminut muita joutuisammin. Esimies katsoi, että siihen nähden virheitä oli vähän.

Oikeuskanslerin keräämien selvitysten mukaan vääristä menettelyistä ei ollut aiheutunut osapuolille vahinkoa. Hovioikeus oli korjannut osan ratkaisuista ja muissakin asioissa ratkaisut olivat vastanneet tarkoitustaan. Käräjäviskaali oli kuitenkin tehnyt ratkaisujaan säädösten vastaisesti.

Osa niistä saattoi kuitenkin olla kirjoitusvirheiden luonteisia tai vain huonosti perusteltuja.

Oikeuskanslerin mukaa asiassa ei ollut syytä virkarikossyytteeseen. Oikeuskansleri katsoi, että asiassa riittää huomautus käräjäviskaalille hänen tuomitsemistoiminnassaan ilmenneistä virheistä.

 

 

Valvonta: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri on Suomen ylin laillisuusvalvoja oikeusasiamiehen lisäksi. Oikeuskanslerina toimii oikeustieteen tohtori Jaakko Jonkka.

Oikeuskanslerin tehtävä on valvoa tuomioistuimia kantelujen kautta ja omasta aloitteestaan, mutta oikeuskansleri ei voi muuttaa tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Tuomioistuimen virheestä voi seurata oikeuskanslerin lausuma käsitys (moite), huomautus tai virkasyyte.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Maistraatti uhkasi pariskuntaa aiheetta edunvalvonnalla

Oikeusasiamies: Asiakirjan salaamisen peruste olisi pitänyt kertoa

Poliiseista jopa 900 rikosilmoitusta vuodessa - vain osa tutkintaan

Mies virnisteli poliisille - poliisi haki aseet miehen kotoa poliisin haltuun

Poliisit vastasivat ulkomaalaiselle pitserian pitäjälle: Hoida itse

Poliisi etsii keinoja parantaa putkien turvallisuutta

Syyttäjän luo ei pääse pyörätuolilla

KHO: Vankilan rekisterin lokitiedot eivät julkisia

Poliisi kutsui epäiltyä koko ajan tekijäksi