WWF tyrmää Itämeren norpan pyynnin aloittamisen

Maailmanluonnonsuojelusäätiö WWF tyrmää Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmat itämeren norpan metsästyksen aloittamisesta ja harmaahylkeen pyyntikiintiöiden nostamisesta.

Järjestön mukaan suunnitelmat vaarantaisivat norppa- ja hyljekantojen suotuisan kehityksen Itämerellä.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa harmaahylkeille 1 050 yksilön pyyntikiintiötä. Kantojen rajoittamista on perusteltu esimerkiksi kalastajille aiheutuvilla vahingoilla.

- Kalastajille maksetaan sekä nyt että lähivuosina erittäin tuntuvia hyljekorvauksia, järjestö sanoo lausunnossaan.

WWF:n mukaan pyyntikiintiöiden myöntäminen ja lisääminen haittaisi myös Suomen mainetta. Se leimaisi Suomen entistä selvemmin ainoaksi Itämeren maaksi, joka suhtautuu hylkeisiin lähinnä haittaeläimenä.