Yhä useampi tulipalo sai alkunsa lasten tulen käsittelystä

Lasten aiheuttamat tulipalot ovat lisääntyneet Suomessa huomattavasti. Lasten aiheuttamien rakennus- ja maastopalojen määrä on kasvanut viidessä vuodessa noin 53 prosentilla.

Viime vuonna lasten tulen käsittelystä aiheutui 54 rakennuspaloa, 83 muun rakennelman paloa ja 124 maastopaloa. Näitä paloja oli siis yhteensä 261.

Rakennuspaloilla tarkoitetaan asunnoissa sytytettyjen palojen lisäksi esimerkiksi tulipaloja kouluissa, nuorisotaloissa ja varastorakennuksissa. Muiksi rakennelmiksi on laskettu esimerkiksi jätekatokset, leikkimökit, parakit ja vaihtolavat.

Viisi vuotta aiemmin vastaavien lasten aiheuttamien tulipalojen määrä yhteismäärä oli 171. Vertailuvuonna 2012 lasten sytyttämiä rakennuspaloja oli 48, maastopaloja 52 ja muita tulipaloja 71.

Tilasto paljastaa ilmiön

Myös usean vuoden keskiarvoon verrattuna lasten aiheuttamat tulipalot ovat lisääntyneet. Rakennuspalojen määrä on pysynyt melko ennallaan, mutta suurin kasvu tulee juuri erilaisten rakennelmien kuten jätekatosten polttamisista.

Maastopalojen määrä vaihtelee sen sijaan vuosittain erittäin paljon riippuen säästäkin. Silti viime vuonna sateisena kesänä lasten aiheuttamia maastopaloja kirjattiin eniten viiteen vuoteen.

Tiedot tulipalojen syistä perustuvat Pelastusopiston kokoamaan pelastustoimen onnettomuustilastoon, johon pelastuslaitokset koko Suomessa ovat kirjanneet tietoja pelastusviranomaisten tietoon tulleista paloista.

Syytä ei ole tutkittu

Lasten tulen käsittelystä aiheutuneiden tulipalojen määrän kasvun syytä ei tiedetä.

Rakennuspalojen kokonaismäärä on laskenut viime vuosina, sillä esimerkiksi teollisuudessa sähkölaitteista, tulitöistä tai kotien tulisijoista syttyneiden tulipalojen määrä on vähentynyt.

Pelastustoimen tilastojen mukaan myös aikuisten tahallaan sytyttämien rakennus- ja jätekatospalojen määrä näyttäisi olevan laskussa.

Sama myönteinen kehitys ei ole kuitenkaan saavuttanut lasten tulen käsittelystä vahingossa alkavia paloja.

Edelleen tulipalot jakautuvat kuitenkin myös alueellisesti ja ajallisesti niin hajalleen, ettei niistä ole muodostunut millään yhdellä alueella erityistä, silmille hyppäävää ongelmaa.

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta arvioidaan, että pieniä paloja on ollut, mutta lasten sytyttämistä paloista ei ole viime aikoina aiheutunut isoja vahinkoja Savon alueella.

– Lasten aiheuttamien tulipalojen määrän kasvu kuitenkin kuulostaa huolestuttavalta, paloesimies Mika Lassila Pohjois-Savon pelastuslaitokselta sanoo.

Pelastuslaitos järjestää kaikille 3-luokkalaisille valistustuokion, jossa käydään läpi paloturvallisuusasioita. Lisäksi myös kaikki 8-luokkalaiset kutsutaan mukaan valtakunnalliseen Nou hätä -paloturvallisuuskampanjaan.

– Paloturvallisuudesta pitäisi lisäksi puhua kodeissa. Se kuuluu lasten kasvatukseen.

Pelkkä viranomaisten valistus ei tavoita lasta välttämättä oikeaan aikaan, jolloin tulitikkuleikit saattavat kiinnostaa.

Palomiesten ja poliisien tietoon on tullut myös uusi huoli, jonka vaikuttavuudesta ei tosin vielä ole tietoa. Netissä on julkaistu paljon erilaisia temppuvideoita, joissa poltetaan tai räjäytellään erilaisia aineita jauhoista kodinkemikaaleihin tai ympäristön erilaisiin palaviin aineisiin.

– Lapset eivät välttämättä ilman varoitusta ymmärrä, että tulipalosta voi aiheutua ennen kaikkea itselle jotain vahinkoa. Tuli voi olla myös arvaamaton ja se voi levitä niin, että se aiheuttaa vaaraa muille ihmisille.

Lisäksi lapsen korvattavaksi voi tulla isotkin aineelliset vahingot, jos tuli leviää ja tuhoaa esimerkiksi rakennuksen.

Oikea poltettava talo on aarre pelastaja-oppilaille