Yksinhuoltajien päivähoitomaksut laskivat

Pienituloisten maksutaakka keveni, kun päivähoitomaksuja uudistettiin 2008. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan muutos tasasi maksujen jakautumista eri tuloluokissa.

Etenkin yksinhuoltajat, pienituloiset pariskunnat ja suurperheet hyötyivät uudistuksesta. Näiden ryhmien osuus on noin 20 prosenttia päivähoidon käyttäjistä.

Ennen uudistusta osa pienituloisista ja etenkin keskituloiset maksoivat päivähoidosta tuloihin suhteutettuna suurituloisia enemmän.

Uudistuksesta huolimatta maksujärjestelmä lisää tuloeroja edelleen lievästi, mikä johtuu maksujen porrastuksesta.

Tutkimuksen mukaan päivähoitomaksujen korotus vähentää hoidon käyttöä. Kun maksut nousevat kymmenen prosenttia, kysyntä tippuu keskimäärin 3,5 prosenttia.

Kuntien päivähoitomaksuista saamat tulot nousivat selvästi 2008-2009. Samalla kuitenkin menot lisääntyivät, kun ennakoitua suurempi joukko lapsia tarvitsi päiväkotihoitoa.