Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri työtuntimäärä

Tampereen yliopiston dosentin Marja-Liisa Mankan mukaan liian suuri tehtyjen työtuntien määrä on yleisin vakavan työuupumuksen syy. Manka kuitenkin korostaa, että elämäntilanteella ja yksilöllisillä piirteillä on suuri merkitys työntekijän kuormituksen sietokyvyssä.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijan Pauliina Mattila-Holapan mukaan ylitöitä voi kyllä ajoittain tehdä, kunhan huolehtii siitä, ettei tilanne ole jatkuva – kuormittavien työjaksojen välissä tulee olla myös palautumista mahdollistavia jaksoja.

Mattila-Holappa kertoo, että työn määrän lisäksi uupumisriskiin vaikuttaa paljon myös se, säilyykö työssä hallinnan tunne vai tuntuuko siltä, että koko ajan tulee uusia vaatimuksia, joita ei ole mahdollista hallita. Vaikutusta on myös ponnisteluista saatavilla palkkioilla.

– Jos työ tuntuu palkitsevalta, riski uupumukseen pienenee, vaikka työtä olisikin paljon.

Mattila-Holapan mukaan vuonna 2011 työssä käyvistä suomalaisista miehistä 2 prosenttia kärsi vakavasta ja 23 prosenttia lievästä työuupumuksesta. Naisista vakavasta työuupumuksesta kärsi 3 prosenttia ja lievästä työuupumuksesta 24 prosenttia.

Sairausloman aikana työt saattavat kasaantua

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n kehittämispäällikön Juha Antilan mukaan sairausloman välttelyn taustalla on usein lojaalius työkavereita kohtaan – alimiehitystä ei välttämättä paikata, jolloin omat työt jäisivät sairausloman aikana muiden tehtäväksi.

– Taustalla saattaa olla myös tieto siitä, että sairausloman aikana työt vain kasaantuvat ja odottavat omaa töihin palaamista, Antila huomauttaa.

Myös ajatus omasta korvaamattomuudesta ja tärkeydestä voi Antilan mukaan johtaa siihen, ettei henkilö kykene hellittämään ajoissa. Osa taas ei uskalla jäädä sairauslomalle leimaantumisen pelosta tai näyttää heikkoutta potkujen pelossa.