Yli 65-vuotiaista joka kolmannella on näköä haittaava kaihi – ensimmäinen merkki yleensä häikäistyminen

Yli 65-vuotiaista yli 30 prosentilla on näköä haittaava kaihi joko yhdessä tai kummassakin silmässä. Kaihin ilmenemisikä riippuu kuitenkin useista muistakin tekijöistä kuin ikääntymisestä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi diabetes, runsas alkoholinkäyttö ja tupakointi, tietyt lääkeaineet, silmävammat ja -leikkaukset sekä perinnölliset tekijät, kerrotaan Oulun yliopistollisen sairaalan Silmätautien klinikalta.

Turun yliopistollisen sairaalan ylilääkärin ja professorin Eija Vestin mukaan kaihileikkauksia tehdään eniten henkilöille, joiden ikä on joko hieman alle tai hieman yli 70 vuotta.

Ensimmäinen merkki yleensä häikäistyminen

Vesti kertoo, että ensimmäinen merkki kaihista on yleensä häikäistyminen. Tyypillinen ensioire on myös tarve uusille silmälaseille.

Kaihin oireisiin kuuluu myös näkökyvyn heikkeneminen, joka paljastuu usein ensin hämäränäön muutoksina. Myös kontrastit ja värien aistiminen muuttuvat. Tätä ei kuitenkaan aina itse huomaa, jos kaihi etenee samaa vauhtia molemmissa silmissä.

Lääketieteen tohtori ja silmäkirurgi Ilpo Tuisku Silmäsairaala Valosta kertoo, että nykyään ihmiset osaavat pääsääntöisesti hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon ajoissa.

–  Esimerkiksi pelko leikkauksesta saa yhä jotkut potilaat viivyttelemään, mikä lisää riskiä leikkauksen aikaisiin komplikaatioihin. Pitkälle edetessään kaihi voi myös nostaa silmänpainetta ja aiheuttaa ongelmia sitä kautta.

Arviolta 60 000 - 70 000 leikkausta vuosittain

Tuisku kertoo, että Suomessa tehdään arviolta 60  000  –  70  000 kaihileikkausta vuosittain. Vaikka lähes kaikille tulee ikääntymisen myötä kaihimuutoksia, kaikki eivät kuitenkaan välttämättä tarvitse leikkaushoitoa.

Leikkaus on aiheellinen, kun kaihi haittaa potilaan jokapäiväistä elämää ja kun kaihin leikkauksesta on asiantuntija-arvion perusteella odotettavissa enemmän hyötyä kuin leikkaukseen liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia.

Valtaosa kaihileikkausksita sujuu ongelmitta

Vaikka suurin osa kaihileikkauksista sujuu ongelmitta, on tilastollinen todennäköisyys leikkauksen aikaisille komplikaatioille aina olemassa. Lääketieteen tohtorin ja apulaisylilääkärin Merja Hurskaisen mukaan noin yhdessä kahdestakymmenestä leikkauksesta tapahtuu jokin poikkeavuus.

Osa leikkauksen aikaisten komplikaatioiden riskeistä liittyy kunkin potilaan silmien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mutta myös jotkut käytössä olevat tai aiemmin käytössä olleet lääkeaineet saattavat lisätä leikkauksen aikaisten komplikaatioiden riskiä.

–  Leikkauksen aikana tapahtuvasta poikkeavuudesta huolimatta näöntarkkuus useimmiten kuitenkin paranee kaihileikkauksen myötä, Hurskainen toteaa.