Yli puolet nuorista naisista on kohdannut seksuaalista häirintää

Alle 35-vuotiaista naisista jopa yli puolet oli kokenut seksuaalista häirintää. Kaiken ikäisistä naisista runsas kolmannes ja miehistä vajaa viidesosa oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana.

Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrista, jonka mukaan naiset ilmoittivat kokeneensa seksuaalista häirintää nyt hieman useammin kuin aiemmissa barometreissa.

Yli puolet naisista ja neljäsosa miehistä on kokenut työssään haittaa sukupuolestaan. Erityisesti naiset kokevat, että sukupuoli on aiheuttanut haittaa esimerkiksi palkkauksessa.