Ympäristökeskus vaatii kaasuputkesta lisäselvityksiä

Uudenmaan ympäristökeskus vaatii lisäselvityksiä Itämeren pohjaan rakennettavasta maakaasuputkesta. Ympäristöviranomaiset haluavat lisätietoa esimerkiksi meriturvallisuudesta rakentamisen aikana ja kalakantojen kohtalosta.

Ympäristökeskus ei kuitenkaan vastusta venäläis-saksalaisen Nord Stream -yhtiön kaasuputkihanketta. Sen mukaan putken ympäristövaikutusten arviointi on olennaisilta osin riittävä.

Seuraavaksi asia etenee työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston käsittelyyn.

Suomi on yksi suunnitellun kaasuputken läpikulkumaista. Uudenmaan ympäristökeskus on saanut kommentteja myös muilta läpikulkumailta eli Saksalta, Tanskalta, Ruotsilta ja Venäjältä sekä ympäristövaikutusten piirissä olevilta mailta eli Virolta, Latvialta, Liettualta ja Puolalta.

Nord Stream -yhtiö suunnittelee ottavansa käyttöön Viipurista Saksan rannikolle kulkevan maakaasuputken vuonna 2011.